KÜSKi nõukogu kuulutab välja konkursi leidmaks KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITALI JUHATAJA

Priit Põiklik
8. veebr. 2024


Sinu väljakutseteks on:

– sidusa ühiskonna kujundamine inimeste vahelisel ning inimese ja erinevate võimutasandite vahelises suhtlemises ja koostöös, sh 

       * kogukonnakeskse valitsemisviisi järkjärguliseks juurutamiseks erinevate meetmete kujundamine ja rakendamine; 

       * kogukondade aktiivsuse tõstmine; 

       * maakondliku kodanikuühiskonna nõustamisteenuse käivitamine uuendatud kujul;

      * kodanikuühiskonna innovatsioonifondi rakendamine ja kujundamine.  

– Euroopa Sotsiaalfondi vahendite rakendamine laste ja noorte kodanikuaktiivsuse tõstmiseks ja kogukondade lõimimiseks;

– Eesti-Šveitsi koostööprogrammi rakendamine sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse arendamiseks Eestis;

– sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse käivitamine.

Pakume Sulle:

– võimalust ühiskonda vabakonna abil paremaks muuta;

– töökohta Viljandis ja kaugtöövõimalust;

– lepingut neljaks aastaks alates 5. mai 2024;

– töötasu alates 2700 eurot kuus (bruto).

Meie ootused: 

– oled kõrgharitud, juhtimisstiililt toetav, innustav ja koostööle orienteeritud;

– Sul on varasem juhtimiskogemus;

– mõistad kodanikuühiskonna olemust ja potentsiaali ühiskonnas;

– mõistad ja tunned  vabakonna ja valitsuse toimimist;

– oskad valdkonna vajadusi veenvalt selgitada ja põhjendada; 

– Sul on organisatsiooni finantsplaanide koostamise ja juhtimise kogemus.

Kandideerimiseks esita oma elulookirjeldus ning essee või video oma visioonist kodanikuühiskonna arendamisel hiljemalt 29.02.2024 TALENDIPANGAS 

Tule ja parandame üheskoos kogukondliku kodanikuaktiivsuse võimalusi rohujuure tasandil ja tõstame selle uuele tasemele”.

Raivo Küüt 

Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler

Raivo vastab ka kandideerimisega seotud küsimustele, kirjuta aadressil: raivo.kyyt@siseministeerium.ee

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on riigi sihtasutus Siseministeeriumi valitsemisalas, mis arendab vabaühenduste võimekust ja kodanikuaktiivsust vastavalt „Sidusa Eesti arengukavale 2021-2030“ ja selle programmile „Kogukondlik Eesti“. Programmi fookuses on tugev kodanikuühiskond, kodanikuaktiivsus kogukondades ja kogukondlik valitsemisviis ning on heaks nõuks ja abikäeks vabakonnale.