KÜSKi nõukogu vajab nelja uut vabaühenduste esindajat

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
21. nov. 2016


Algas konkurss KÜSKi nõukogus vabaühendusi esindavate liikmete kohtadele. Nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik vabaühendused, tähtaeg on  12. detsember 2016.

Kõrgeima juhtorganina kavandab nõukogu KÜSKi tegevust, korraldab KÜSKi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukokku kuulub kümme liiget, kellest viis on riigi esindajad ja viis mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad. Viiest vabaühenduste esindajast neljal lõppeb volituste tähtaeg 22.01.2017. Praegustest vabakonna esindajatest jätkab aasta alguses liitunud Alari Rammo.

Täpsema info nõukogu ülesannetest ja nõukogu liikmele esitatavatest nõuetest leiate KÜSKi põhikirjast

Nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused alljärgnevatel tingimustel:

  • kandidaadil on KÜSKi nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused;
  • kandidaadil ei tohi olla isiklikku huvi KÜSKi poolt jagatavate hüvede saamiseks;
  • kandidaat ei pea olema teda esitava vabaühenduse või selle organi liige.

Kandidaadi esitamisel nõukogu liikmeks tuleb vabaühendusel esitada:

  • kandidaadi CV koos ülevaatega viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest ning tähtaegadest, sealhulgas andmed osalemise kohta juriidiliste isikute juht- või järelevalveorganites;
  • kandidaadi nõukogu töös osalemise nõusolekut tõendav kiri;
  • esitaja põhjendus kandidaadi sobivusest tööks KÜSKi nõukogu liikmena (max 1 A4 lk);
  • kandidaadi arvamus teemal „KÜSKi mõju ja eelarve suurendamine vabaühenduste elujõulisuse kasvuks“ (max 1 A4 lk).

Dokumendid palume saata hiljemalt 12. detsembril kl 17.00 märksõnaga „KÜSK nõukogu“ digitaalselt allkirjastatuna e-postile aveli.ainsalu@siseministeerium.ee.
Valituks osutudes asutakse nõukogu liikmeks 23. jaanuaril 2017. a. Liikme volitused kestavad kolm aastat.

Täiendav info:
Aveli Ainsalu, Siseministeeriumi kodakondsus ja rändepoliitika osakonna nõunik, aveli.ainsalu@siseministeerium.ee, 612 5203.
Agu Laius, KÜSKi juhataja, agu@kysk.ee, 655 6424.