KÜSKi reisitoetuste konkurss on käesolevaks aastaks suletud!

Priit Põiklik
9. okt. 2023


Vahepeal taas avatud olnud reisitoetuste konkursi lisaeelarve on nüüdseks taotletud ja sellega sulgeme tänavuse reisitoetuste konkursi.

Konkursi eesmärk on toetada Eesti vabaühenduste koostöövõimekust läbi huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalike reisikulude katmise.

Konkursi eelarve oli sellel aastel 40 000 eurot. Taotluseid võeti vastu kuni lisaeelarves vahendeid jätkus.

Võrreldes taotlemisaktiivsust kahe viimase aastaga, mida on reiside kontekstis raamistanud enim COVID-19 pandeemiast tulenenud piirangud nii reisimistele kui sündmuste korraldamisele, on 2023. aasta algus toonud endaga kaasa hüppelise taotlemisaktiivsuse kasvu. On hea meel tõdeda et rahvusvaheline võrgustumine läbi koolituste, seminaride, konverentside, koostöökohtumiste ja muu on saanud taas hoo sisse ning vabaühendustel on taas võimalik nende toel ennast arendada.

Sellel aastal on toetatud üle 50 reisi, mille raames on Eesti vabaühenduste esindajad käinud nii välismaal kui toonud väliseksperte Eestisse. Toetatud reiside kohta saab lähemalt lugeda siit: https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;
  • eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi koordineerimine;
  • rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi koordineerimine