KÜSKI toetusmeetmed vabaühendustele ja kogukondadele 2024. aastal

Priit Põiklik
5. jaan. 2024


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital plaanib alanud aastal jätkata järgmiste toetusprogrammide korraldamist vabaühendustele ja kogukondadele:

Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor kuulutatakse välja juba jaanuaris, taotluste esitamise tähtaeg on 15. märtsil 2024.

Rahvusvaheliste koostööprojektide 2024. aasta taotlusvoorud kuulutatakse välja esimeses kvartalis, konkursid on avatud raha taotlemiseks jooksvalt kuniks eelarvet jätkub. Rahvusvaheliste koostööprojektide konkursil on kolm alamkonkurssi, kust toetust taotleda ja nendeks on:

– reisitoetuste konkurss, mille kaudu toetatakse ühingute rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemist ning uute teadmiste Eestisse toomist, võimaldades Eesti ja välismaa kodanikuühiskonna asjatundjatel osaleda erinevatel üritustel siin- ja sealpool piiri;

– välisprojektide toetamise konkurss, kus ühingud, kes on saanud toetust välisfondist, saavad taotleda KÜSKilt projekti omaosaluse tasumist;

– rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuse konkurss, mille raames on Eesti ühingutel võimalik saada toetust katusorganisatsiooni, millesse nad kuuluvad või mis nad ise on, konverentside või mõne muu suursündmuse korraldamiseks Eestis.

Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss kuulutatakse praeguste plaanide järgi välja märtsis ja taotluste esitamise tähtaeg on plaanitud maikuusse 2024.

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotluvoor on plaanis välja kuulutada aprillis ja taotluste esitamise tähtaeg on plaanitud juunikuusse 2024;

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondist toetuste taotlemise, mille fookusteema 2024. aastal on kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöös elanikkonnakaitse/kriisivalmiduse taseme tõstmine, konkreetset tähtaega veel ei ole paigas, aga anname sellest teada esimesel võimalusel meie kodulehe ja meie infokirja kaudu.

Nutikate lahenduste ehk NULA inkubaatori läbiviimiseks otsime hetkel koostööpartnerit ning sellesse arenguprogrammi kandideerimisest anname samuti teada meie kodulehel ja infokirja kaudu.

KÜSK on info- ja teabekeskuseks Euroopa Komisjoni rahastatava „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ ehk CERV programmi taotlusvoorudele, millest juba avatud on:

  • soolise võrdõiguslikkuse taotlusvoor, taotluste esitamise tähtaeg 29. veebruaril 2024;
  • laste õiguste ja osalemise taotlusvoor, taotluste tähtaeg 26. märtsil 2024;
  • linnade ja valdade võrgustike taotlusvoor, taotluste tähtaeg 18. aprillil 2024;
  • naiste- ja lastevastase vägivalla vastu võitlemine ja vägivalla ennetamise taotlusvoor, taotluste tähtaeg 24. aprillil 2024.

CERV programmi voorud, mis on plaanis avada taotlemiseks 2024. aastal:

  • sõpruslinnade taotlusvoor kuulutatakse välja jaanuaris 2024;
  • Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor kuulutatakse välja jaanuaris 2024;
  • Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoor kuulutatakse välja märtsis 2024.

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht