Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSKi toetusvõimalused 2021. aastal

01.02.2021
Lõppenud on muutuste tuultes kulgenud 2020. aasta, mille käigus alustas uues koosseisus tööd KÜSKi nõukogu, võttis KÜSKi tüürimise üle juhataja Anneli Roosalu, muutus KÜSKi hindajate kogu ja KÜSKi büroo kollektiivi koosseis ning KÜSK kolis Viljandisse! Mida toovad alanud aasta tuuled, loe siit:

Taotlusvoorud

Aasta alguses aitame kaasa ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele ja sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele. Selleks oleme välja kuulutanud arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru, mille raames ootame taotlusi kuni 3. veebruarini kell 15:00. 

Plaan on jätkata ka vabaühenduste arenguhüpete toetamist. Selleks on kavas avada kevadel vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor, mille taotlemistähtaeg jääb tõenäoliselt septembrisse. Arenguhüppe toetamise eesmärk on, nagu KÜSKil kombeks, jõustatud vabaühendused, mille võimekus saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke on tõusnud. 

Lisaks jagub KÜSKi meeskonnal ning nõukogul mõtteainet selle üle, milline saab olema KÜSKi roll kogukondade võimestamisel. 

NULA inkubaator

Toetamaks nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid on KÜSK sõlminud lepingu Heateo Sihtasutusega, kes asub järgneval kolmel aastal ellu viima Nupukate Lahenduste inkubatsiooniprogrammi ehk NULA inkubaatorit. Alustame aastat ideekorjega. Laekunud ideedest valitakse välja kümme tugevaimat, kellel avaneb võimalus osaleda Heateo SA poolt korraldatavas inkubatsiooniprogrammis, kus tuge jagub nii ekspertide nõu kui koolituste näol. Selleks, et viimistletud ideed saaks mõjusalt ellu viidud, paneb KÜSK välja kuni 25 000 euro suuruse starditoetuse kuni kolmele parimale lahendusele.  

Rahvusvahelise koostöö suund

Jätkuvalt on avatud vabaühenduste rahvusvahelist koostöövõimekust toetavad konkursid. Sellel suunal toetame vabaühendusi rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimisel, soodustame ühingute esindajate osalemist rahvusvahelises koostöös läbi reisitoetuste meetme ning toetame rahvusvaheliste katusorganisatsioonide Eestis toimuvate suurürituste korraldamist. Kohati on uuenenud konkursside tingimused, millega saab tutvuda vastavate konkursside alamlehtedel. Seoses KÜSKi mõju hindamise võimekuse arendamisega on täienenud ka taotlus- ja aruandevormid.

Kodanike Euroopa 2014﹣2020 programmiperioodi viimased taotlustähtajad jäid eelmisse aastasse. Selle aasta esimestel kuudel anname ülevaate programmi tulemustest ning tulevikust peatselt avatava Kodanike, Võrdõiguslikkuse, Õiguste ja Väärtuste programmi raames. Kutsume huvilisi osalema Eesti, Soome ja Poola koostöös korraldatud rahvusvahelisest veebiseminarist ning programmi Eesti lõpukonverentsist, mis toimub märtsikuus. Täpsem info sellest ilmub Kodanike Euroopa kodulehel varsti.

Muud põnevat

Uuendame tellimust maakondlike arenduskeskuste kaudu kodanikualgatuste nõustamiseks ja konsulteerimiseks maakondades ja sealsete vabaühenduste sidustamiseks ühiste ettevõtmiste kaudu. Endale lähima vabaühenduse konsultandi leiate MTÜabi lehelt

Käesoleval aastal sooritame ka KÜSKis arenguhüpet, mille raames oleme täiendamas oma võimekust hinnata toetusmeetmete tulemuslikkust, jätkusuutlikkust ja mõju. Seda arenguhüpet on meil võimalik läbi viia koostöös taotlejatega, mistõttu oleme täiendanud ning täiendamas toetusmeetmete taotlus- ja aruandevorme, mis võimaldavad meil kaardistada taotlevate ühingute ja läbi viidavate projektide valdkonnad, arendatavad võimekused ning mõjueesmärgid. Täname taotlejaid juba ette nende panuse eest! Küsimuste tekkimisel uute vormidega seoses julgustame meie koordinaatoritega ühendust võtma!

Valmimas on ka KÜSKi uus strateegia aastateks 2021﹣2024. Oleme strateegia kootamisega pikalt töötanud koos mitmete koostööpartneritega ﹣ oleme ääretult tänulikud kõigi asjaosaliste panuse ja pühendumuse eest meiega koos kaardistada just need sammud, mida KÜSK saab teha kodanikuühiskonna tugevdamiseks tuleval neljal aastal, toetades sellega Kodanikuühiskonna programmi 2021 ﹣ 2024 eesmärke.