KÜSKi tööpere sai täiendust – saage tuttavaks Leana Liivsoniga

Priit Põiklik
19. dets. 2023


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga on aasta lõpu eel liitunud uued inimesed, kellega siinkohal traditsiooniliselt juttu teeme. Meile on tööle tulnud Leana Liivson, kes pole vabakonnas ja eriti veel Viljandimaal sugugi võõras nägu.

Leana, kuidas ennast kõige täpsemalt iseloomustad?

Mulle väga meeldib uusi asju proovida ja näha maailma kui võimaluste maad. Ütlen endale tihti: „Ole ise julge, siis saavad asjad teoks“. Olen väga sotsiaalne ja mulle meeldivad tegevused inimeste keskel.

Millist ülesannet oled asunud KÜSKis täitma ja millise küsimusega saab sinu poole pöörduda?

Juhin projekti, mille nimi on „Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine“, mis kestab kuni 2028. aastani ning mille kogueelarve on 2 miljonit eurot. Rahastab seda Euroopa Liit läbi Euroopa Sotsiaalfondi 70% ja Eesti riik 30% ulatuses.

Projekti eesmärgid on soodustada aktiivset kaasamist, et edendada võrdseid võimalusi, diskrimineerimiskeeldu ja aktiivset osalemist, ning parandada eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade tööalast konkurentsivõimet.

Konkreetsemalt on meie poolt korraldatavate tegevuste eesmärk arendada avaliku sektori, erasektori ja vabakonna partnerlust kohalikul tasandil ning tõsta laste ja noorte teadlikkust ühiskonnas toimuvast ja oskust selles aktiivselt kaasa rääkida, arendades vabaühenduste oskusi lapsi ja noori kaasata.

Kuna nii laiahaardelist eesmärki ei saa KÜSK üksi ellu viia, siis asume avaliku konkursi korras otsima ka partnereid.

Milline on sinu senine kokkupuude kodanikuühiskonnaga, oles sa ise mõnd MTÜ-d või kogukonda vedanud?

Olen vedanud mitmeid vabaühenduste projekte ja aidanud kaasa vabatahtlikuna mitme vabaühenduste eestvedamist. Toimetan muuhulgas oma enda elukohas olevas külaseltsis, mis korraldab mitmeid kogukonnale olulisi sündmusi ja ettevõtmisi.

Milllega vabal ajal tegeled?

Laulmise ja kultuuriga. Laulan mitmes erinevas grupis, juhendan Karksi-Nuia näiteringi ja aitan kaasa oma kodukohas toimuvate sündmuste korraldamises. Lemmiktegevus on oma laste ja perega koos olemine.

Mida soovid Eesti kodanikuühikonnale, vabakonnale, kogukondadele nüüd, enne pühi?

Ma soovin, et inimesed teeksid kõike, mida nad ette võtavad, rõõmuga ja saavad palju oma tegemistesse kaasalööjaid, mõttekaaslasi.

Soovime Leanale jõudu!

Küsis:

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht