Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSKi uuenemise aasta

03.01.2020Algas uus aasta. Aasta, mis toob KÜSKile palju muutusi. Täis tiksub nii nõukogu kui ka juhataja volituste aeg. Tulevad uued juhid. Põnev on, kes tulevad ja kuidas hakkavad KÜSKi tüürima. On juba teada, et alates augustist asub KÜSKi kontor Viljandis.

Senised töötajad oma enamuses siirduvad uute tegemiste juurde. Mõned ei näe pere tõttu võimalust elukohta vahetada, mõne töö muutub (raamatupidamine, IT), sest riik tsentraliseerib teatud osa sellest. Mõnes osas pole seni selge, kus antud tegevus jätkub. Loodame, et nad kõik jätkavad siiski moel või teisel ka vabakonna elus ja tegemistes.

Alanud aastal valmib kodanikuühiskonna programm 2021 – 2030. Seegi toob muutusi riigi lähenemistes, hoiakutes ja suhtumistes kodanikuühiskonna arengusse ning see omakorda paneb KÜSKi uuendama oma toetus- ja tugitegevusi.

Uuenemise tuules kõrvuti kolimise ning meeskonna ja strateegia uuendamisega jätkuvad alanud aastal senised toetusvoorud ja konkursid. Juba 4. veebruariks ootame taotlusi arenguhüpet ettevalmistavasse vooru. Selle abil või iseseisvalt valminud tegevuskavad või äriplaanid saab esitada septembris toetuse taotlemiseks.

Edasi kestavad vabaühenduste rahvusvahelist koostööd edendavad konkursid. Nii toetused võimaldamaks osalemist mõnel olulisel rahvusvahelisel kodanikuühiskonna üritusel kui ka soodustamaks ühingute osalemist rahvusvahelistes projektides või siin korraldatavate rahvusvaheliste ürituste omafinantseeringu  toetamise kaudu.

KÜSKi kaudu liigub endiselt info ja saavad nõu ja abi ühingud, kes soovivad tugevdada meie ühist Euroopa identiteeti. Selleks jätkuvad võimalused taotleda Kodanike Euroopa programmist toetust.

Jätkab NULA programm, kuhu ideid ootame samuti veebruaris. Juba praegu võib oma ühingus, sõpradega või mõttekaaslastega arutada, millist sotsiaalset probleemi tahaks lahendada ja mõelda põgusalt, kuidas. Esitatud ideedest valitakse potentsiaalikamad inkubaatorisse, kus poole aasaga valmivad teostatavad projektid idee elluviimiseks.

Uuendame tellimust MAKide kaudu kodanikualgatuste nõustamiseks ja konsulteerimiseks maakondades ja sealsete vabaühenduste sidustamiseks ühiste ettevõtmiste kaudu.
 

Toredaid kohtumisi, suhtlemisi ja koosarutamisi  ning kõike head alanud aastal!