Kutse koolitusele „Kuidas koguda annetusi?“

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
24. jaan. 2012


Kevadel 2012 toimuvad viis kahepäevast koolitust annetuste kogumise teemal, kuhu on oodatud kõikide ühenduste esindajad, kes oma tööks annetusi koguvad või plaanivad seda tulevikus tegema hakata.

Koolituste eesmärgiks on vabaühenduste annetuste kogumise võimekuse kasv, laiemalt annetamise väärtustamine ühendustes ja ühiskonnas ning annetajate arvu ja annetuste suuruse kasv. Koolitused toimuvad loengu, individuaalse töö ja rühmatöö vormis, samuti peavad osalejad olema valmis tegema oma organisatsioonides iseseisvat tööd kahe koolituspäeva vahepeal.

Koolituse tulemusena oskate väärtustada annetamist kui olulist sissetulekuallikat, tunnete annetamise aluseid, oskate kasutada erinevaid annetuste kogumise meetodeid, oskate hinnata ja valida sobiva(d) meetodid vastavalt oma organisatsiooni iseärasusele ja vajadustele, suudate teha annetuste tasuvusarvestust, suudate annetajaid motiveerida ja nende rolli hinnata, tunnete Eestis kasutatavaid võtteid ning oskate näha ja analüüsida trende ja väljakutseid valdkonnas.

Lektoriteks on head spetsialistid: eestikeelseid koolitusi viivad läbi Kristina Mänd (Praxis) ja Urmo Kübar (EMSL) ning venekeelseid Olga Zubakina (MTÜ Arengu Sammud).

Lisainformatsioon ja registreerumine Praxise kodulehel.