Kutsume tööle Euroopa Liidu programmi kontaktpunkti koordinaatori

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
26. aug. 2022


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on riigi sihtasutus, mille eesmärk on panustada vabakonna arengusse.

Euroopa Komisjoni rahastatud „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtusi ning avatud, demokraatliku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

Sobid nimetatud programmi koordinaatoriks, kui tunned huvi teemade vastu nagu võrdõiguslikkus, võitlus vägivallaga, kodanike kaasamine ja osalus ning Sinu väärtusteks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning kui soovid panustada vabaühenduste arengusse, oled valmis korraldama sündmusi ja valmis toetama vabaühendusi, kes soovivad teha rahvusvahelist koostööd.


Peamised tööülesanded:

 • teavitada avalikkust “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” rahataotluse voorudest ja nende tähtaegadest;
 • programmi taotlusvoorude tutvustamine infoüritustel ja taotlejate nõustamine;
 • kontaktpunkti taotluste ja aruannete koostamine ning kokkuvõtete tegemine taotlusvoorude tulemustest ja mõjust.

Sobid hästi ametisse, kui:

 • tunned huvi teemade vastu nagu võrdõiguslikkus, võitlus vägivallaga, kodanike kaasamine ja osalus ning Sinu väärtusteks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine.
 • omad kõrgharidust;
 • Sul on väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas/ C1 tase:
 • omad kogemust EL-i poolt rahastatud projektide ja aruannete koostamisel;
 • Sul on väga head suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskused;
 • Sind iseloomustab tugev algatusvõime ja hea iseseisva töö oskus.

KÜSK pakub enda poolt:

 • täistööajaga töö;
 • sõbralikku ja ühtset meeskonda ning tuge sisseelamisperioodil;
 • paindlikke töötingimusi.

KÜSK on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, väärtustab inimeste erinevusi ning peab oluliseks võrdse kohtlemise põhimõtteid. Kandideeri julgelt sõltumata soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsusest või erivajadustest!

Ootame Sinu CVd koos vähemalt ühe soovitaja kontaktandmetega ning kaaskirja (või videot pikkusega kuni 2 minutit), milles põhjendad huvi selle töö vastu, enda sobivust KÜSKi ning sõnastad mõne mõtte, kuidas Euroopa Liidu põhiväärtusi kajastada ja avalikusele selgitada.

Palun saada need aadressile kandidaat@kysk.ee  hiljemalt 19. septembriks 2022. a.

Lisainfot töö sisu kohta annab:

Anneli Roosalu

Juhataja