Lapsed Õue

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


MTÜ-l Lapsed Õue õnnestus tänu väliskonsultantidele sõnastada ja hinnata ühingu väärtusi ja tugevusi, mis on aidanud neil teha suure arenguhüppe. Nii on ühing tänaseks tugevam väliskommunikatsioonis, ajakirjandusega suhtlemises ja finantsplaneerimises. Toetajate ringi laienemine on aidanud kaasa õuelasteaia ja õuesõppe idee levikule ühiskonnas, täites nii ühingu missiooni.

KÜSKi toel on MTÜ Lapsed Õue muutunud efektiivsemaks juhtijaks, kes hoiab oma arutelusid konstruktiivsena ning leiab kiireid lahendusi ootamatutele probleemidele. Seda kinnitab ka liikmeküsitlus – ühing ajab õiget ja ühiskonnale vajalikku rida.

www.lapsedoue.voog.com