Laste õiguste kaitse ja osaluse edendamise taotlusvooru maht suurenes neljakordseks

Priit Põiklik
17. nov. 2023


Alates 15. novembrist 2023 saab esitada ja taotleda toetust projektidele, mis aitavad kaitsta ja edendada laste õigusi. Kõigi projekti tegevuste puhul on oluline laste kaasamine, et juurutada organisatsioonides laste õigust osaleda neid puudutavate poliitikate kujundamises.

Toetusi jaotatakse Euroopa Komisjoni “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-progammi kodanike kaasamise ja osalemise toetusmeetmest.

Vooru oodatakse projekte, mis aitavad nii riiklikel kui ka kohaliku omavalitsuse asutustel lapse õigustega paremini arvestada. Samuti saavad toetust taotleda need projektid, kus nutikate tegevuste kaudu, saavad lapsed olla nende heaolu puudutavates otsustes kaasatud.

Olulisel kohal on selles voorus lapse vaimne tervis ja selle hoidmine. Oodatakse lennukaid ja mõjusaid teavituskampaaniad, mis aitavad lapsel aru saada näiteks digikeskkonna ohtudest või mõista paremini inimeste erinevusi.

Veel on oluline pöörata tähelepanu neile lastele, kes võibolla tavapärasest vähem tähelepanu saavad, näiteks asendushooldusel olevad lapsed, uus-sisserändajate lapsed või pagulaste lapsed.

Vooru rahaline maht on 12 miljonit eurot, mis on ligemale neli korda suurem kui 2022. aastal.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud. Põhitaotlejaks saavad olla vabaühendused, kohaliku omavalitsuse- ja riigiasutused ning avalik-õiguslikud organisatsioonid. Kaastaotlejaks saavad olla ka äriühingud.

Koostöö peab toimuma vähemalt kahe erineva organisatsiooni vahel ja nõutav on kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse toetuskiri. Taotlused võivad olla nii riiklikud kui ka rahvusvahelised. Laste kaasamine projektitegevustesse on kohustuslik.

Lisainfot toetusmeetme kohta eesti keeles loe siit.

Toetusmeetme eestikeelne infopäev toimub teisipäeval, 28. novembril 2023 kell 11.30 kuni 13.30 ZOOM keskkonnas.

Infopäeval tutvustab sotsiaalministeerium Eesti lastekaitse poliitikat ja sealhulgas ka EL suuniseid, mis on aluseks CERV programmi laste õiguste kaitse ja edendamise vooru taotluste kirjutamisel. Registreerimine ja osalemise link infopäevale siin.

Lisainfo

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine