MTÜ Balti Uuringute Instituut hakkab Šveitsi VÜFi mõju analüüsima

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
13. jaan. 2015


Novembrikuu alguses kuulutas KÜSK välja lihthanke, millega otsisime partnerit, kes teostaks Šveitsi Vabaühenduste Fondile (VÜF) mõjuanalüüsi. Tänaseks on hanke võitja selgunud – selleks on MTÜ Balti Uuringute Instituut.

Mõjuanalüüsi vajadus tuleb asjaolust, et VÜFi programmile tõmmatakse selle aasta lõpus joon alla ja seetõttu on õige aeg hinnata programmi eesmärkide saavutamist ja seda, milliseid muudatusi on selle elluviimine avalike teenuste osutamise maastikul endaga kaasa toonud. VÜF sai alguse 2011. aastal ning kokku on programmi jooksul saanud tuule tiibadesse 62 äriplaanide elluviimise ehk avalike teenuste osutamise projekti.

Hankele pakkumuste esitamise tähtajaks, 1. detsembriks, laekus 9 pakkumust, millest 2 ei täitnud vastavustingimusi ning hindamisekspertidele sisuliseks hindamiseks edasi ei läinud. Tuginedes hindamisekspertide hinnangutele, võttis KÜSKi nõukogu 29. detsembril vastu otsuse kuulutada hanke võitjaks MTÜ Balti Uuringute Instituut.

Mõjuanalüüsi hakatakse läbi viima 15. jaanuarist kuni 30. septembrini ning selle tulemusena antakse hinnang VÜFi projektide asjakohasuse, tulemuslikkuse, mõju ja jätkusuutlikkuse kohta. Seejuures leitakse vastus küsimusele, kas ja kuidas on VÜFi avatud taotlusvoorudest toetust saanud projektid oma püstitatud eesmärgid täitnud ning kui tulemuslikult ja efektiivselt on nad seeläbi panustanud programmi eesmärkide saavutamisse. Analüüsi läbiviimisesse kaasatakse nii projektide elluviijaid kui ka teisi seotud osapooli (valdkondlikud eksperdid, projektides osalenud partnerid, toetust mittesaanud vabaühendused, programmi rakendajaid ja selle elluviimisega seotud riigiasutuste esindajad).  

Mõjuanalüüsi käigus valmiva raportiga saab tutvuda oktoobris. Raportit tutvustatakse ka aasta lõpus toimuval Šveitsi fondi ametlikul lõpuüritusel.

Lisainfo:
Kleiri Vest, e-kiri: Kleiri.Vest@kysk.ee, tel: 6560489; 59189296