MTÜ Peipsiääre Järvepääste avas hooaja

Priit Põiklik
12. mai 2023


MTÜ Peipsiääre Järvepääste on saanud KÜSKi arenguhüppe 2020. aasta toetuse (summas 24 960 eurot), et kasvatada SAR võimekust teenuste osutamisel. SAR tuleb inglisekeelsetest sõnadest search and rescue (otsing ja pääste).

Toetuse saanud ühingul käisid 6. mail 2023 KÜSKi poolt külas Anneli Roosalu ja Tea Jänes, kui avati navigatsioonihooaeg. Lisaks lipuheiskamisele jagasid järvepääste vabatahtlikud oma kogemuslugusid ning näitasid arenguhüppe vooru toetuse abil soetatud päästevarustust, samuti tutvustasid õpitud uusi oskusi ja võimekust.

KÜSK koordinaatoril oli võimalus varustust ka ise proovida, osaleda õppusel ning Peipsi vetes kannatanut kehastada. Selgeks said külmas vees sooja hoidmise nipid, ohutu vettehüpe ning meeskonnaga vee peal püsimise taktika. MTÜ Peipsiääre Järvepääste tegutseb Kallaste sadamas ning ootab endaga liituma uusi vabatahtlikke päästjaid!

Ühing on Kallaste sadamas võimekaks partneriks PPA Varnja kordonile, mis on lähim piirivalvekordon piirkonnas. Samuti on ühing kasvatanud oma tuntust kohalike elanike seas Kallaste linnas ja lähiümbruses. Kohalik elanikkond suhtub päästjatesse hästi, tunneb huvi päästjate tegevuste vastu. Piirkonna külastajad pöörduvad tihti info saamiseks järve ning sadama kohta kohalolevate päästjate poole.

KÜSK toetus on võimaldanud kujundada MTÜ Peipsiääre Järvepäästest tegusa ning stabiilse ühingu mis on varustatud vajaliku eriotstarbelise päästevarustusega ning koondab 19 vabatahtlikku koolitatud merepäästjat. Ühing panustab Peipsi järve veeturvalisuse tagamisse olles navigatsioonihooajal valmis hädasolijaid aitama.

Ühing tegeleb aktiivselt ennetustegevusega, pakkudes lähikonna kogukondadele ennetusega seotud töötube, töövarjupäevi noortele, väljaõpet uutele liikmetele ning täiendkoolituse võimalust tegevpäästjatele. Ühing on tõstnud oluliselt oma tegevusvõimekust, olles samal ajal lepinguliseks partneriks Politsei- ja Piirivalveametile ning veespordiürituste korraldamisel (Ironman Tallinn, Otepää Triatlon, Haanja Triatlon, Võtsjärve Nädala Regatt jt).

Huvilised saavad MTÜ Peipsiääre Järvepäästega ühendust, kui võtavad ühendust:

Veido Lääne

Tel 58800751

peipsiaare@sar.ee

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor