Otsime teenusepakkujat, kes viiks läbi Nupukate lahenduste inkubaatori ja seda toetavad tugitegevused

Marju Mäger
30. nov. 2023


Otsime teenusepakkujat,
kes viib aastatel 2024 – 2026 läbi
Nupukate lahenduste inkubaatori
ning sellele eelnevad tugitegevused

Nupukate lahenduste inkubaator pakub inimestele ja meeskondadele mentorlust kogu arenguprogrammi käigus. Senise kaheksa-aastase kogemuse põhjal on Nupukate lahenduste inkubaator aidanud uuenduslikel ideedel kasvada kiiremini elujõulisteks sotsiaal- või äriprojektideks. Kogu arenguprogramm peab kaasa aitama mõne elulise kitsaskoha lahendamisele ja uuendusliku idee väljatöötamisele, millel on innovatiivne ja sotsiaalne mõõde.

Ootame Nupukate lahenduste inkubaatori läbiviijat, kes on valmis korraldama perioodil 2024/2025 ja 2025/2026:

  • 3 inspiratsioonisündmust, et inimesi innustada oma ideid ja lahendusi esitama;
  • nupukate lahendusideede üle-eestilist korjet;
  • ideede avalikustamist, hindamist, tagasisidestamist ja hiljem planeerima ja läbi viima ideede inkubaatorisse väljavalimist
  • arenguprogrammi algselt kümnele, täies mahus vähemalt 5 meeskonnale;
  • inkubaatorit kokkuvõtva ja tulemusi tutvustava sündmuse;
  • kommunikatsioonitegevusi kogu protsessiga seoses.

Inspiratsioonipäevadesse ja inkubaatorisse peab olema kaasatud teadmisi, ekspertiisi ja praktikat nii äri- kui avalikust sektorist, võimalusel ka juba seniseid uuenduslike algatuste eestvedajaid ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Lepingu maksumus kolmeks aastaks on 117 000 eurot.

Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud sarnaste teenuste osutamise lepinguid. See tähendab, et minimaalselt peab pakkuja olema läbi viinud sarnasele sihtrühmale kas arenguprogrammi, inkubaatori ja/või kiirendi või muu sarnase tugiprogrammi.

Kogu vajalik info konkursi sisust, tingimustest ja hindamiskriteeriumitest asub siin

Nupukate lahenduste inkubaatorist, selle eelmisest kolmest hooajast ja tulemustest saab täpsemalt lugeda
Nupukate lahenduste veebilehelt või Facebooki lehelt.Lisainfo:

Marju Mäger

koordinaator

  • NULA inkubaatori koordineerimine;
  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine