Oodatud on kandidaadid regionaalmaasika auhinnale

Priit Põiklik
13. mai 2024


Foto: Freepik

Regionaalarengu auhind ehk regionaalmaasikas antakse välja kord aastas hea mõjuga väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas.

Auhind võidakse anda:

  • väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus (on loodud töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid või teenuseid);
  • väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele;
  • väljapaistva tegevuse eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Taotlusi hindab regionaalministri moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad regionaalministri nõunik, regionaalarengu asekantsler, regionaalarengu osakonna esindaja, kohalike omavalitsuste osakonna esindaja, avalike suhete osakonna esindaja ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja. Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ja esitab auhinna andmise ettepaneku regionaalministrile. Auhinna andmine vormistatakse regionaalministri käskkirjaga.

Auhinda antakse välja alates 2014. aastast. Kuni 2022. aastani andis auhinda välja rahandusministeerium, alates 2023. aastast teeb seda regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Auhinna andmiseks võib ettepaneku esitada ning konkursil kandideerida:

füüsiline isik;
juriidiline isik;
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus.

Kogu info regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kodulehelt.

Küsimuste korral võtke ühendust Katrin Orgusaarega ministeeriumi regionaalarengu osakonnast meiliaadressil katrin.orgusaar@agri.ee.