Osale Kodanike Euroopa programmi viie riigi võrgustumisseminaril

Kolmandat aastat järjest korraldavad viie Läänemere riigi – Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi – Kodanike Euroopa programmi kontaktpunktid võrgustumisseminari “Linking Ideas, Networking Citizenship” nendele, kes on huvitatud rahvusvahelise projekti elluviimisest Kodanike Euroopa programmis.

EESMÄRK

  • luua organisatsioonide- ja omavalitsustevahelisi partnerlussidemeid rahvusvahelistes projektides osalemiseks Euroopa Liidu tasandil;
  • anda põhjalik ülevaade Kodanike Euroopa programmist: eesmärgid, meetmed, taotlemine;
  • esitleda häid Kodanike Euroopa projekte ning töötada välja projektiideid 2016. aastal esitatavate projektitaotluste jaoks.

SEMINARI AEG JA KOHT
Seminar toimub 14.-16. oktoobril Vilniuses, Leedus. Seminari töökeel on inglise keel.

OSALEJAD
Teretulnud on kõik programmist huvitatud: vabaühingute, ohvrite-, mälu-, kultuuri-, noorte-, haridus- ja teadusorganisatsioonide, avalik-õiguslike instituutide, omavalitsuste ja omavalitsusliitude esindajad. Osalustasu on 25€ ning see katab reisi, ööbimise, söögi ja programmi.  

REGISTREERIMINE
Seminarist võtab osa 30 organisatsiooni või asutuse esindajat, Eestist on võimalus osaleda 6 inimesel. Osalejad valitakse välja registreerimisvormi vastuste järgi. Registreerimine on avatud 20. septembrini ning vormi leiab siit.

ROHKEM INFOT
Loe lähemalt seminarist, esinejatest ja päevakavast siit.

Küsimuste korral pöördu: kadri@kysk.ee, tel 5880 5240.