Palume tagasisidet teie ootustest KÜSKile

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
4. aug. 2020


Hea vabakonna esindaja

Oleme uuendamas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali strateegiat. Sellega seoses palume teil anda tagasisidet ja jagada oma ootusi KÜSKi osas, et aidata meil kujundada KÜSK selliseks, millisena vabakond teda kõige enam vajab.

Küsimustiku leiad siit.

Soovime, et ankeet jõuaks võimalikult paljude Eesti vabakonnas tegutsejateni – nii nendeni, kellega KÜSK on juba koostööd teinud, kui nendeni, kellega võiksime teha koostööd tulevikus. Vastake ise ja palun jagage üleskutset, anda KÜSKile tagasisidet, ka oma infokanalites.

Küsimusi on kümmekond, küsitlusankeet on anonüümne ja vastuseid kasutame ainult üldistatud kujul.
Vastuseid ootame 16. augustini.

Ette tänades
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali meeskond