Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ (Maitseelamuse Koda)

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Võrgustiku „Peipsi Toit“ eestvedajad mõistsid, et võrgustiku arendamiseks oli vaja tegeleda tuumiku kooshoidmisega ning oma positsiooni tugevdamisega kogukonnas ja avalikkuse silmis. Selleks saadi tuge just KÜSKilt.
 
KÜSKi toel viidi oma ala katusorganisatsioonide juhtide eestvedamisel läbi arenguseminare, andes nii tõuke liikmetele kogunemiseks. Kooskäimine on jätkunud usinalt ka pärast projekti lõppu, mis omakorda on käivitanud uusi tegemisi.
 
Nii ütlevad ühingu eestvedajad, et arenguhüppe taotlusvooru tulemusena koostatud arengukava juhib võrgustikku kindlama teekonnani ning on abiks kohalike omavalitsustega suhete tihendamisele. Kasvanud aktiivsuse ja sihikindluse toel on läbi viidud piirkonnas toidukultuurile keskenduvaid üritusi ning kaasanud meediat, mis on aidanud ühingu positsiooni paranemisele.
 
Peipsi toiduvõrgustik on KÜSKi toel muutunud aktiivsemaks, võrgustiku liikmed on arenenud ning aidanud kaasa võrgustiku jätkusuutlikkusele. Sama on kinnitanud lisaks võrgustiku liikmetele ka väliseksperdid.

www.facebook.com/maitseelamuse