Pikakannu kool

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Piirkonna elanike arvu vähenemise tõttu suurenes 2012. aastal surve Pikakannu kooli sulgemisele. See oleks tähendanud lastele paaritunnist teekonda teise valla kooli ja tagasi või hoopis kogu pere lahkumist lähimasse linna. Kohalike elanike initsiatiivil oli olemas tegutsev mittetulundusühing juba 2000. aastast ja tänu seadusemuudatusele, mis kohustas KOV-e maksma ka erakoolidele tegevuskulu, ning KÜSK-i toetusele, asutasid kohalikud ise erakooli Pikakannu Kool ning erahuvikooli Pikakannu Huvikool. Nüüd on piirkonnas elavatel noortel võimalik saada hea haridus kodu lähedalt ning kooli väiksus ja hea maine meelitavad õpilasi ka kaugemalt. Algse kuue klassi asemel õpetatakse nüüd üheksat klassi ning huvikooli ringidki on lastele põnevad, väga populaarsed ja kaasavad ka nende vanemaid. Koolile tagab suure edukuse selle juhtimine terve kogukonnaga. Samuti on kooli ülalpidamiseks pandud hästi toimima sotsiaalse ettevõtluse süsteem ja annetuste kogumine, mis aitab tulla toime ka KOVi ja projektirahadeta.

www.pikakannu.ee