Põhja-Sakalas, Rõngus ja Rõuges on elanikkonnakaitse projektide elluviimine kogukonna ja KOV koostöös täies hoos

Priit Põiklik
26. veebr. 2024


Rõuge valla ajaleht „Mägede hääl“ kirjutab, et Kangsti külaseltsi, Rõuge vallavalitsuse ja Päästeameti koostöös viiakse sel aastal läbi projekt „Rõuge valla elanikkonnakaitse arendamine“, mida rahastab KÜSK kodanikuühiskonna innovatsioonifondi elanikkonnakaitse võimekuse arendamise taotlusvoorust.

Projekti tegevustena uuendatakse valla kriisiplaan, toimub seminar kogukondadele, paigaldatakse küladesse infotahvleid, koostatakse kriiside teemaline infovoldik ning soetatakse ellujäämistekke.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas projekti Võrumaal asuvas Eesti kõige lõunapoolsemas Rõuge vallas 6882,89 euroga, oma- ega kaasfinantseeringut valla jaoks ei kaasnenud.

Sama toetusmeetme kaudu said Rõngu vabatahtlikud aga päästehoone ehitamiseks väikese rahasüsti, teatab Elva valla leht.

Elva vallast osales elanikkonnakaitse võimekuse tõstmiseks ja kriisivalmiduse arendamiseks mõeldud innovatsioonifondi taotlusvoorus edukalt MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselts projektiga „Rõngu vabatahtlike depoohoone I etapi omanikujärelvalve”. KÜSK rahastas projekti 6232,45 euroga. Projekti eesmärk oli tagada omanikujärelvalve, et hoone ehitataks parimal viisil. Uues päästehoones on plaanis lisaks tavapärasele vabatahtlike päästetegevustele tagada ka võimalus hoonet kasutada kriisi- ja kohaliku kogukonna väljaõppekeskusena, kus igas olukorras on olemas soojus, vesi ja elekter.

Põhja-Sakala valla ajaleht „Leole“ teatab, et sealsete külade ja kogukondade esindajad kogunesid 15. jaanuaril ümarlauale, mille päevakorras oli kolm olulist teemat: valla 2024. aasta eelarve, maamaks ja maksumäärad 2024 ning KÜSK-i innovatsioonifondile esitatud kriisiennetuse ja turvalisuse tõstmise projekti tegevuste elluviimine.

Sürgavere külavanem Eve Soopa rääkis KÜSK-i innovatsioonifondile esitatud projektitaotlusest: projekt leidis rahastuse summas 9 090,14 eurot ning paljud projekti käigus planeeritud vahenditest telliti ja soetati eelmise aastanumbri sees ära, et ei tekiks käibemaksu tõusust tulenevat lisakulu. Projekti käigus peab valmima Põhja-Sakala valla inim- ja tehniliste ressursside andmebaas hädaolukorras kasutamiseks ja soetatud välikäimlate, energiasalvestite ning akutoitel valgustite abil on tõusnud elanikkonnakaitse võimekuse tase.

Kolmest vallalahest vahendas uudiseid:

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht