President Karis kodanikuühiskonna aasta tegijate tunnustamisel: vabatahtlik tegevus on üks paremaid vaimse tervise tagajaid

Priit Põiklik
2. veebr. 2024


Avaldame president Alar Karise kõne Vabaühenduste Liidu aasta tegijate tunnustamise üritusel 2. veebruaril 2024. aastal Tallinnas Telliskivi loomelinnakus

Head sõbrad!

Esmalt muidugi palju õnne tunnustuse saajatele ja samas ka head Tartu rahu aastapäeva. Ka see aastapäev on seotud vabatahtliku tegevusega.

Kuid, milline on side Tartu rahu ja vabatahtlikkuse vahel? Kõige otsesem.

Eesti iseseisvuse juur on paljus just seltsitegevuses, kui meie oma kultuuri ja pärandi väärtustamiseks, hariduse ja vaimuelu edendamiseks asuti ühiselt ning vabast tahtest koos tegutsema. Niisamuti olid Vabadussõjas esimeseks innustavaks jõuks just vabatahtlikud kooliõpilased.

Ehk siis, seltsitegevus ja vabatahtlik osalemine aitas luua need ühendavad lülid, olla selleks mördiks, mis lasi ärkamisajast kasvatada iseseisvuse, ühendas Eesti sisemiselt selliseks tervikuks, millele toetudes sai luua oma riigi.

Vabadus ja vabatahtlik tegevus on omavahel olemuslikult seotud. Ilma vabaduseta on vabatahtlikkus küll mingi piirini võimalik, kuid lõpuks ikkagi petlik. Ilma vabatahtliku panuseta ei ole ka normaalselt toimivat vaba ühiskonda.

Nii on mul hea meel, et meil Eestis on elav ja paljudel puhkudel eest vedav vabakond, kes suudab ja julgeb olla teenäitajaks, nõudlikuks küsijaks ja tagant tõukajaks. Seda ka raskete teemade puhul. Muidu kisuks ikkagi väga umbseks.

Õnneks jagub vabakonnal unistusi ning julgust ja rõõmu neid ideid ellu viia ja õnneks jagub inimesi, kes märkavad, on valmis ise tegema ja vastutuse võtma.

Kuid, headest inimestest on alati puudus, mistõttu peame koos mõtlema, kuidas toetada väsinuid ning ja hoida mõtte- ja tegudesära. Siinjuures tasub ka meeles pidada ning endale ja teistele meelde tuletada, et kõik ei saagi alati õnnestuda, mõni asi lähebki viltu. Aga proovima peab, sest muidu ei suuda me midagi paremaks muuta ja vannume lihtsalt alla oludele.

Samas on vabatahtlik tegevus üks paremaid ühiskonna vaimse tervise tagajaid. Kindlasti selles osalejatele, kes leiavad nii tihti endale õige ja südamelähedase teema, mis kõnetab ka ühiskonda. Kuid peamiselt kõigile neile, keda puudutab teie, kui innustajate ja eestvedajate tegevus. Te vaid mõelge korraks, kui paljude elu te aitate muuta, tuues sinna rõõmu, teadmisi ja uusi võimalusi.

Teie teate hästi, et täisväärtusliku elu tarvis ei ole vaja muud kui vabadust ja pealehakkamist.

Kõige hullem on ükskõiksus. Teis seda ei ole.

Aitäh teile.


Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht