Programmi Kodanike Euroopa järgmise taotlustähtajani on jäänud veel vähem kui kuu aega

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2013


3. juunil avaneb järgmine võimalus esitada projektitaotlusi programmi Kodanike Euroopa raames. Taotlemiseks on avatud neli meedet:

  • „Sõpruslinnade kodanike kohtumised”, raames saavad toetust taotleda peamiselt KOVid ja neid esindavad MTÜd eesmärgiga arendada rahvusvahelist koostööd.
  • „Kodanike projektid” on suunatud eelkõige kodanikuühiskonna organisatsioonidele, eesmärgiga edendada kodanike aktiivset osalemist uute ning innovaatiliste lähenemiste kaudu demokraatlikes protsessides nii kohalikul tasandil, kui laiemalt Euroopas.
  • „Toetusmeetmed” toetatakse tegevusi, mille eesmärk on parandada projektide üldist kvaliteeti, tutvustada KE programmi, selle tulemuslikkust ning stimuleerivad programmi sidusrühmade vahelist koostööd ja võrgustumist.
  • „Euroopa mäletab” toetatakse projekte, milles edendatakse natsismi ja stalinismi ohvrite mälestust ja küüditamistega seotud materjali arhiveerimist ning säilitamist.

KÜSK pakub vabaühendustele käesoleva programmi omaosaluse kaasfinantseerimise toetust kuni 50% ulatuses nii juhtpartnerina projekti elluviivad organisatsioonidele, kui ka projektis lihtpartneritena osalevatele organisatsioonidele.

Tutvu tingimuste ja taotlusvormidega SIIN.

Kodanike Euroopa kontaktpunkt toetab taotlejaid taotluse koostamisel nii praktilistes kui ka sisulistes küsimustes ning samuti vahendame ka erinevaid koostööpakkumisi programmi raames juba eesootavaks taotlustähtajaks.

Lisainformatsioon: Maris Pajula, e-kiri: maris@kysk.ee, tel. 6560487/ 58601699