Programmi Kodanike Euroopa koolitusseminar

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
16. jaan. 2014


Euroopa Komisjon toetab läbi Kodanike Euroopa programmi Euroopa kodanike kaasamist ühiskonnaellu, koostööd ja tihedamat omavahelist suhtlust selleks, et toetada üle-Euroopalist integratsiooni. Kodanike Euroopa programm käivitus 2007. aastal ning lähinädalatel kinnitatakse ka 2014-2020 eelarveperioodiks. Eesti organisatsioonid – kohalikud omavalitsused ja mittetulundusühendused – on seni üle-Euroopalises koostöös olnud tagasihoidlikud käesoleva programmi raames. Koostöövõrgustikes on osaletud vähe ja veelgi vähem on ise koostööprojekte algatatud.

Koolitusseminari eesmärgiks on tutvustada Kodanike Euroopa 2014-2020 programmi, selle eesmärke, võimalusi ning koostööprojektide koostamise protsessi. 

Koolitusseminar on suunatud kohalikele omavalitsustele ja mittetulundusühendustele, kes on huvitatud rahvusvahelisest koostööst ja oma koostöövõrgustiku arendamisest Euroopas, kes soovivad koostöös teiste Euroopa omavalitsuste või MTÜ-dega leida ühiseid lahendusi sarnastele raskuskohtadele. Koolituse keskmes on sel korral Sõpruslinnade kodanike kohtumiste ja võrgustiku projektid.

Koolitaja: Kristina Kallas*, Balti Uuringute Instituut

Koolitus toimub esmaspäeval 3.veebruaril 2014, kell 10.00-15.00 Tartu Lille Majas II korruse saalis (Lille 9, Tartu).

Koolituse ajakava:
10.00-10.30 Programmi Kodanike Euroopa 2014-2020 võimaluste tutvustus
10.30-12.00   Kodanike Euroopa programm: milleks loodud ja milliseid projekte oodatakse finantseerimiseks.
12.00-12.30 Lõunapaus
12.30-14.30 Ideest projektini: projektitaotluste koostamine, partnerite leidmine ja läbirääkimine, kulude eelarvestamine.
14.30-15.00 Kokkuvõte

Seminaril tutvustame põhimõtteid, mis on Kodanike Euroopa programmi aluseks, programmile seatud eesmärke, programmi jaotust, erinevaid projektide tüüpe, mida finantseeritakse ning rahastaja (Euroopa Komisjon) ootusi koostööprojektidele.

Tutvustame projektitaotluste koostamise protsessi algusest lõpuni: kuidas formuleerida idee, kuidas otsida ja kokku viia koostööpartnereid, kuidas vormistada idee projektitaotluseks, kuidas arvestada kulusid eelarves ning kuidas koordineerida kogu projekti koostamise ja elluviimise protsessi.
Kodanike Euroopa 2014-2020 programmi veel kinnitamata versiooniga saab tutvuda SIIN.

Kuidas osaleda?
Koolitusseminaril osalemise huvist anna palun teada hiljemalt 29.01.2014 registreerudes SIIN. Koolitusseminaril on kohti 30 osalejale. Juhul kui tähtajaks on registreerinud enam kui 30 osalejat, jätab korraldaja endale õiguse teha valiku ning teavitab sellest hiljemalt 30.01.2014 kõiki registreerunuid.

Koolitusseminar on osalejatele etteregistreerimisel TASUTA. Koolitusseminari korraldab Kodanike Euroopa kontaktpunkt.

Lisainformatsioon: Maris Pajula, e-kiri: maris@kysk.ee, tel. 6560487/ 58601699.

* Kristina Kallas on olnud „Kodanike Euroopa“ programmi hindamisekspert alates 2011. aastast. Ta on hinnanud enam kui 100 projektitaotlust nii sõpruslinnade kui ka koostöövõrgustike taotlusvoorudes. Koolitusel tutvustab ta programmi läbi hindamiseksperdi silmade tuues ka mitmeid näited projektidest üle Euroopa, mida on hindamisele esitatud.