Projektitaotluse koostamise koolitus

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
25. okt. 2008


25.10.2008

KÜSK esimesed taotlusvoorud on toonud esile vajaduse toetada taotlejaid projektikoolituse kaudu.

KÜSK toetust taotlevate organisatsioonide esindajatele korraldatav ühepäevane koolitus keskendub projektimeetodi olemuse avamisele ja projektitaotluste koostamisele.

Peale kursust osalejad:
• teavad, millised on projektitaotluse põhikomponendid;
• oskavad formuleerida projekti eesmärke;
• teavad, kuidas kirjeldada erinevaid projekti rahastamistaotluse alalõike;
• oskavad analüüsida ja koostada projekti eelarvet ja tegevuskava.
Kursused toimuvad Tallinnas 21. novembril 2008.a. ja Tartus 26. novembril 2008.a.

Koolitaja Algis Perens CV