Rahastamise infopäev kodanikuühendustele toimub 23. jaanuaril

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. jaan. 2014


23. jaanuaril kell 10.00-14.00 korraldab Kodanike Euroopa kontaktpunkt koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus infopäeva Tallinnas, tutvustamaks erinevaid rahastamise võimalusi rahvusvahelistest fondidest.
Infopäeval tutvustatakse nelja programmi:

  • Euroopa Liidu programm Kodanike Euroopa 2014-2020 üldised eesmärgid on suurendada arusaamist Euroopa Liidust, selle ajaloost ja mitmekesisusest, tugevdada Euroopa kodakondsust ning toetada kaasatust liidu tasandil. Programmi võimalusi tutvustab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali all tegutseva kontaktpunkti koordinaator Maris Pajula.
  • Erasmus+ on Euroopa Komisjoni programm hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkondade tegevuste toetamiseks alates 2014.aastast. Programmist toetatavaid tegevusi ning taotlemise tingimusi tutvustab Tiina Lipp Sihtasutusest Archimedes.
  • Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab mitmete programmide kaudu kultuuri, hariduse, ettevõtluse, laste ja noorte valdkondades toimuvaid koostöötegevusi Põhjamaadega. 2014.aastal avanevaid toetusprogramme tutvustavad Madis Kanarbik ja Merle Kuusk Põhjamaade Ministrite Nõukogust.
  • Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest rahastatud programmidest tutvustab Irje Tammeleht Sotsiaalministeeriumi poolt koordineeritud soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu, samuti koduse ja soolise vägivalla tõkestamise programmide taotlusvoorude tingimusi. Eesti Noorsootöö Keskuse koordineeritava riskilaste ja -noorte programmist toetuse taotlemise võimalusi tutvustab Gerttu Aavik.

Infopäev toimub Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, aadressil Endla 59, Tallinn., Tallinn algusega kell 10.00. Infopäeva ajakava ja registreerimise info on kättesaadav Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse veebilehelt.

Lisainformatsioon: Lianne Ristikivi, MTÜde konsultanttelefon 6 566 522/ 52 91 034, e-post lianne@heak.ee või Maris Pajula, e-kiri: maris@kysk.ee, tel. 6560487/ 58601699