Raivo Küüt: kogukond tunneb nurjatuse alati kiiremini ära kui inimene üksinda

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liige, aastaid turvalisuse eest seisnud ja politseid juhtinud ning nüüd siseministeeriumi asekantslerina töötav Raivo Küüt esines 16. aprillil KÜSKi kogukonnaseminaril ettekandega, mille teemaks oli kogukonnakeskne lähenemisviis.

Raivo rõhutas oma ettekandes, et igal tasandil on oluline mõelda, kuidas koos probleeme ennetada, „nurjatusi“ ära hoida, turvalisust tagada, tarkust ja nutikust luua. Süsteemne lähenemine on see, kui me ühtmoodi asjadest aru saame, nii kogukonnad ise, kohalik omavalitsus kui riik. Milline on kogukonnakeskne lähenemisviis?

Vaata Raivo Küüdi etteklannet KÜSKi kanalilt Youtube´ist.

Kogukonnakeskne lähenemisviis on põhistatud kahes riiklikus kavas: siseturvalisuse arengukava aastateks 2020-2030 ja kodanikuühiskonna programm aastateks 2021-2024, viimane on rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava aastateks 2021-2030 (eelnõu faasis) üks osa.