Rakvere Kolmainu Kogudus

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Aastal 2010 hakkas Rakvere koguduse juures koos käima üks intellektipuudega noorte punt. See on olnud sihtgrupi murede kuulamise ja ühiselt nendega võimaluste otsimise aeg. Koostöös maakondliku MTÜ-de konsultandi, SEVi, EASi, KÜSKi ja paljude äri- ja kolmandast sektorist pärit partneritega on hakatud arendama teenuseid, mis päriselt ka neid noori aitaks. Nii on igakuistest mõnusatest äraolemistest saanud kaks korda nädalas avatud töökeskus, kus on vaimupuudega noorel võimalus teha endale jõukohast tööd, saada edukogemus ja omandada uusi oskusi. See teeb elu elusamaks ja tuleviku selgemaks. Alvor on tänu töökeskusele saanud töökoha ühes kaupluses, hooldekodus elavad Merike ja Margit on saanud põhjuse oma pisikesest toast välja pääseda, aedniku abi kursused lõpetanud Urmas saab hakata tegema erialast tööd kohalikel kalmistutel. Koguduse jaoks on see tähendanud arengut avatuse suunas. Kogudusemajast, kus teenusega alustati, on tehtud kogukonnamaja, kus peaks ühel hetkel olema võimalik intellektipuudega inimestel ka elada. Suur samm sellega seoses on olnud äratundmine, et jätkusuutlikuna ei saa seda kõike üles ehitada projektipõhiselt ja hangetele lootes. Võtmesõnadeks on kujunenud laiapõhjaline vabatahtlike panus ja annetuste kogumine. Kogukonna maja põhiväärtused on muretus, avatus, julgus ja alandlikkus. Need on asjad, mida on ise õpitud oma sihtrühmalt ja milliste väärtustega tahetakse liikuda suure eesmärgi suunas – et inimene oleks terviklikum, kogukond hoolivam ja ühiskond inimväärsem.


www.kolmainu.ee