SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsub tööle taotlusvoorude koordinaatori

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
12. aug. 2021


KÜSK on riigi sihtasutus siseministeeriumi valitsemisalas, toetades vabaühenduste võimekust ja kodanikuaktiivsust vastavalt kodanikuühiskonna programmile 2021-2024.

Ootame oma meeskonda inimest, kes soovib panustada vabaühenduste arengusse. Töö sisaldab tihedat suhtlust vabaühendustega ning erinevate koolituste ja arutelude korraldamist. Töös aitab edukas olla analüütiline mõtlemine ning lahendustele orienteeritus.

Peamised tööülesanded: 

● taotlusvoorude tingimuste (sh taotlus- ja aruandevormide) väljatöötamine;

● taotlejate nõustamine, taotlusvoorude tutvustamine infoüritustel, taotluste menetlemine, aruandluse (sh finantsaruannete) kontroll ja hindamise korraldamine;

● toetuste kasutamise kontrollimine ning kokkuvõtete tegemine taotlusvoorude tulemustest ja mõjust.

Sobid hästi ametisse, kui:

● omad kõrgharidust;

● sul on väga head suhtlemis- ja koostööoskused;

● sind iseloomustab tugev algatusvõime ja hea iseseisva töö oskus.

KÜSK pakub:

● täistööajaga tööd ajutiselt eemal viibiva töötaja asemel;

● sõbralikku ja ühtset meeskonda ning tuge sisseelamisperioodil;

● paindlikke töötingimusi;

● Eesti keskmisest pisut kõrgemat töötasu.

KÜSK on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, väärtustab inimeste erinevusi ning peab oluliseks võrdse kohtlemise põhimõtteid. Kandideeri julgelt sõltumata soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsusest või erivajadustest!

Ootame sinu CVd koos vähemalt ühe soovitaja kontaktandmetega ning kaaskirja (või videot pikkusega kuni 2 minutit), milles põhjendad huvi selle töö vastu, enda sobivust KÜSKi ning sõnastad mõne mõtte, mida sinu arvates peaks tegema, et KÜSKi mõju ühiskonnas suureneks.

Palun saada need aadressile kandidaat@kysk.ee  hiljemalt 23. augustiks 2021. a.

Lisateavet KÜSKi kohta leiad: www.kysk.ee. Lisainfot töö sisu kohta annab Kadri Väljaste, e-post kadri@kysk.ee, telefon 5262 939.