Selgunud on 2021. aasta arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru tulemused!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. apr. 2021


Sel aastal laekus arenguhüpet ettevalmistavasse vooru 66 taotlust, millega taotleti rahastust kokku summas 251 973,79 eurot. KÜSKil on hea meel teada anda, et sel korral on võimalus toetada üle poolte projektidest, täpsemalt 37 projekti kogusummas 140 187,72 eurot. Projektide abikõlblikkuse periood kestab 1. aprillist 31. juulini ning projekti tulemusel valmib ühingul tegevuskava või äriplaan arenguhüppeks.

Enim levinud valdkonnad, kuhu arenguhüpet ettevalmistava vooru toetust saavad organisatsioonid panustavad, on kohaliku elu edendamine, sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused ning kultuur, usuelu ja vaba aja sisustamine. Võimekustest tegeletakse projekti raames kõige enam põhitegevuse sisulise arendamise ning missiooni, visiooni, strateegia ja planeerimisega.

Lühiülevaate kõigist toetuse saanud projektidest leiate siit.

Lisainfo taotlusvooru kohta:

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital –