Selgusid Kodanike Euroopa 2014. aasta sõpruslinnade ja linnavõrgustike meetme teise vooru tulemused

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
20. nov. 2014


Sõpruslinnade meetmesse esitati 249 projekti, millest 1 oli rahastamiskõlbmatu. Kokku taotleti toetust summas 4 067 500€, keskmine projektitoetuse taotlus oli 16 335€. Enim taotlusi esitati Ungarist (24,5%), Slovakkiast (18,9%) ja Rumeeniast (12,9%).

Eestist esitati 3 taotlust, millest rahastati Tartu linna projekt „Safe and Sustainable Citizen Society“ toetussummas 5000€. Partneritena osalevad samas projektis Eestist veel MTÜ Balti Keskkonnafoorum ning Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus.

Lisaks osaleb välispartneri esitatud projektis Eesti partnerina Valga Linnavalitsus.

Linnavõrgustike meetmesse esitati 140 taotlust, mis olid kõik rahastamiskõlblikud. Kokku taotleti toetust summas 16 942 500€, keskmine projektitoetuse taotlus oli 121 018€. Enim taotlusi esitati Itaaliast (32,9%), Ungarist (10.7%) ja Slovakkiast (10%).

Eestist esitati üks taotlus, mis ei saanud kahjuks rahastust. Partneritena osalevad välispartneri esitatud projektides Siksali Arendusselts MTÜ ja Põlva Vallavalitsus.

Lisainfo: Kadri Sikk, kadri@kysk.ee, 6560487/ 58 805 240