Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Selgusid KÜSKi ja EV100 laste ja noorte taotlusvooru tulemused

30.05.2016

EV100 ja KÜSKi koostöös toimunud laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud tegevuste taotlusvooru tulemused on selgunud. Kokku sai toetust kaheksa projekti kogusummas 50 000 eurot.

Toetust said järgmised projektid:


Kas hundil on pojad või kutsikad? (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Matkaprojekti põhitegevused algavad mais 2017 – sada noortekeskust üle Eesti teevad ühel ja samal päeval kodu ümbruses lühimatka. Järgmises etapis, juuni-oktoober 2017, läbitakse RMK matkarajad Oandu-Ikla 375 km ja Peraküla-Ähijärve 820 km. Iga noortekeskus läbib väikese osa matkarajast. Projektis osalejad teevad koostööd ja jälgivad, et ükski rajalõik ei jääks läbimata.
Lisainfo: Kristi Kruus, kristikruus@gmail.comwww.ank.ee
 

Viktoriin noortele „Eesti loodus ja loomad“ (MTÜ Eesti Vene Kultuurikoda) 
MTÜ Eesti Vene Kultuurikoda kavatseb organiseerida  Eesti looduse ja loomade teemalise tutvustamise programmi „Eesti loodus ja loomad“  Eestis elavatele noortele, kus  oluliseks töövormiks on viktoriinid ja konkursid - selline interaktiivne vorm tutvustab noortele edukaid interaktiivseid õppimise- ja vaba aja veetmise võimalusi, mis on heaks alternatiiviks virtuaalmaailmale, ning on kasuks paremate suhtlemisoskuste arendamisel. Viktoriinides on olulisel kohal küsimused Eestis elavate loomade ja looduse kohta, mis aitab põneva ja interaktiivse meetodi abil õpetada noortele olulisi aspekte ja teha Eesti loodust huvitavaks ja ahvatlevaks ka edasise iseseisva uurimise jaoks. 
Lisainfo: Marina Tee, marina.tee07@gmail.com
www.etnoweb.ee/ru/org/hl33x
 

Dream Team (ATO Spordiklubi)
Dream Team on 11 – 16 aastastele noortele suunatud seiklusvõistlus, mille eesmärgiks on anda noortele võimalus realiseerida oma loovust, teadmisi ja füüsilist võimekust erinevaid võistlusülessandeid lahendades. Dream Team on võistkonna võistlus kolmes vanuserühmas – 11-12 aastased võistlevad paaridena, 13-14 aastased kolmikutena ja 15-16 aastased nelikutena. Võistlus on hariv, seiklust ja põnevust pakkuv üritus, kus kaotajaid ei ole, aga võita on palju – uusi oskusi, meeskonnatöö kogemust ja sõpru. 
Lisainfo: Tarmo Rahuoja, sport@ato.ee,www.sport.ato.ee 
 

Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima! (MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid)
Projekt „Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!“ soovib parandada laste liikumis- ja õppevõimalusi koolihoovides, kaasates koolihoovide kujundusprotsessi kogu koolipere, samuti omavalitsuse, lapsevanemad ja kohaliku kogukonna. Kuna kooliruumiga suhestub enamus lapsi väga kergesti, on üks võimalus õpilasi igapäevaselt rohkem õues liikuma ärgitada, viies õppetunnid koolihoovidesse ning luues sobivamad ja põnevad tingimused koolihoovis viibimiseks. Projekti kestel kaardistatakse välja valitud koolide hoovid koos spetsialistidega, tehakse ideekorje koolipere (õpilased, õpetajad, jt koolitöötajad) hulgas, töötatakse maastikuarhitekti abiga välja sobiv lahendus just konkreetse kooli jaoks ning 2017 kevad-suveperioodil viiakse ellu soovitud muudatused, kaasates praktilistesse tegevustesse nii õpilased, koolitöötajad kui soovi või võimaluse korral kohaliku kogukonna.   
Lisainfo: Siiri Treufeld, siiri.treufeld@koolioovid.eewww.koolihoovid.ee
 

EV100 Kooliallikad (Eesti Loodushariduse Selts)
Eesti vabariigi 20. aastapäevaks (1936.a.) korjati rahva poolt kokku teave 3700 allika kohta, väga paljud info saatjad olid just kooliõpetajad koos oma õpilastega. Tänaseks on mitmed allikad hävinud kas maaparanduse, teedeehituse või asulate ja linnade laienemise tagajärjel. Projekti kaudu on kavas EV100 raames otsida need kooliallikad loodusest üles, kaardistada need georakenduse abil ning talletada informatsioon spetsiaalsesse loodavasse portaali www.kooliallikad.ee. EV 100. aastapäevaks valmib unikaalne andmebaas, mida saavad kasutada hiljem kõik huvilised.
Lisainfo: Peep Tobreluts, Peep.tobreluts@gmail.comwww.kooliallikad.ee
 

Eesti taimevaramu (Tartu Ülikool)
„Eesti taimevaramu“ on Eesti üldhariduskoolide ning teadusasutuste koostööalgatus, mille käigus kogutakse ja eksponeeritakse Eesti botaanilist mitmekülgsust ning edendatakse uue põlvkonna keskkonnateadlikkust. Algatus mitmekesistab õppeprogramme, toetab praktilist õuesõpet ja harrastusteaduse arengut.
Kõigis maakondades asuvate koolide õpilased koguvad piirkonnale iseloomulikke taimi, mille põhjal tekib läbilõige 100 aastase Eesti Vabariigi looduse mitmekesisusest. Taimekogud andmebaasistatakse ning nende alusel viiakse läbi teavitustegevused, sh avalik näitus, ning koostatakse ülevaade taimede liigilisest rikkustest Eestis. 2016-17 pilootprojekti tulemusel valmib juhendmaterjal ning metoodika taimevaramu täiendamiseks järgnevatel aastatel ja tekib ulatuslik koostöövõrgustik edaspidi oluliselt laiema kandepinna ja Eesti taimevaramu pideva täiendamise saavutamiseks.
Lisainfo: Vallo Mulk, vallo.mulk@ut.eewww.ut.ee 
 

100 JÄRVE JOOKS (MTÜ Tarvastu Kool)
Eestis on üle tuhande järve, mis kõik asuvad looduskaunites paikades. Paljude ümber neist joostakse pikemaid või lühemaid distantse. Projekti eesmärgiks oli leida erinevates maakondades uusi ja huvitavaid jooksuradasid ning ühendada need järvejooksud ühtseks sarjaks „100 JÄRVE JOOKS“, mis on  meie kingitus EV100 sünnipäevaks. Jooksud leiavad aset aprill 2017 – august 2018. Kõikidest toimunud jooksude videoklippidest valmib dokfilm 100 Eesti järvest, nende omapärast ja noorte liikumisrõõmust.
Lisainfo: Anne Põldsaar, annepoldsaar@gmail.comwww.tarvastu.vil.ee
 

„Pärandivaderid: Koolinoored kultuuripärandit hoidmas“ (MTÜ Estlander)
Oma projektiga kutsuvad koole üles korraldama pärandipaikades korrastustalguid. Projekt suunab kooliõpilasi vanuses 7-19 aktiivselt õues tegutsema, et õppida tundma, väärtustada ja korrastada kohaliku kultuuriloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikkaid objekte. Projekti kaudu tõuseb õpilaste teadlikkus kohaliku pärandi tähtsusest ning osalejad aitavad päästa lagunemisest või hävimisest hooletusse jäänud paiku.
Lisainfo: Elle Lepik, elle@ouesope.ee, www.ouesope.ee/parandivaderid