Selgusid programmi Kodanike Euroopa 4.juuni taotlustähtaja tulemused

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
31. juuli 2014


Kodanike Euroopa programmi 2014. aasta esimesel taotlustähtajal oli võimalus taotleda rahastust kolme erineva meetme raames:  Euroopa ajalooline mälu, Sõpruslinnad ja Linnade võrgustikud. Tänaseks on avalikustatud taotlusvooru tulemused:

  • Euroopa ajalooline mälu, kuhu esitati kokku 472 projektitaotlust ja rahastati 33 taotlust. Eestist esitati antud meetmesse 7 taotlust ja neist rahastuse sai Eesti Sõjamuuseum-  kindral Laidoneri Muuseumi projektile „Preserving memories about and of the victims of Soviet and Nazi crimes imprisoned in Patarei Merekindlus“ summas 77 750€.
  • Sõpruslinnade meede, kuhu esitati kokku 418 projektitaotlust, millest rahastuse sai 188 projekti. Eestist esitati 1 projekt, mis rahastust sel korral ei saanud, partnerina osalevad 3 KOVi erinevates rahastatud projektides.
  • Linnade võrgustikud, kuhu esitati kokku 84 projektitaotlust, neist rahastati 21 projekti. Eestist esitati käesoleva meetme raames 1 taotlus, kuid kahjuks rahastust see ei saanud, partnerina osalevad rahastatud projektides SA Noored Teaduses ja Ettevõtluses ning Põlva Vallavalitsus.

Täpsemalt saab tulemustega tutvuda programmi ametlikul kodulehel:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/selection-results-networks-towns-2014_en;
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/selection-results-european-remembrance-2014_en

2014. aasta teine taotlustähtaeg on 1. septembril, mil saab taotlusi esitada Sõpruslinnade ja Linnade võrgustike meetme ning  Kodanikuühiskonna valdkonna projektide raames. Täpsem info: http://www.kysk.ee/kodanikeeuroopa-2014-2020

Lisainfo: Maris Pajula, maris@kysk.ee, 6560487/ 58 601 699