Sillamäe Lastekaitse Ühing

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Sillamäe Lastekaitse Ühingu (SSCW) missioon on kaitsta laste õigusi ja võimestada noori. Ühing alustas tegutsemist 1989. aastal põhiliselt kohalikus kogukonnas. SSCW on endiselt peamiselt projektipõhine organisatsioon, kuid on viimase 10 aasta jooksul tugevdanud oma koostöövõrgustikku nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil ning viinud ellu rohkem kui 200 üha suurejoonelisemat ja laiema mõjuga projekti/algatust. Tänaseks on SSCW üks üheksast Eesti kodanikuühiskonna arengukonseptsiooni ühiskomisjoni vabaühenduse liikmest ja erinevate riiklike ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide liige, nagu näiteks Vabaühenduste Liit, Lastekaitse Liit, Arengukoostöö Ümarlaud, Euroopa Vaesusvastane Võrgustik (EUPAN), Anna Lindh Foundation ja teised. Sillamäe LÜ on hea koostööpartner nii riiklikutele asutustele kui ka äripartneritele. 

SSCW töötab aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond, suurendada laste ja noorte teadlikkust inimõigustest (sh lapse õigustest) ja võimendada osalusvõimalusi, tõstes seeläbi laste enesekindlust, kodanikuaktiivsust ning kogukonna arengusse panustamist. Ühena suurematest ja tegutsemisvõimelisematest Ida-Virumaa organisatsioonidest on SSCW endale südameasjaks võtnud ka kodanikuühiskonna arendamise maakonnas. Selleks loodi SSCW juhtimisel 2015. aastal Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik (www.ivkv.ee) kuhu kuulub rohkem kui 20 organisatsiooni. SSCW jätkab tegutsemist ka Sillamäel läbi „Märka Last!“ keskuse ja on loonud laste ning noorte arenguvajaduste otseseks toetamiseks Virumaa Laste ja Noorte abifondi (www.foundation.sscw.ee).

www.sscw.ee