Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus viib KÜSKi toel läbi uuringu „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014“

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
21. jaan. 2014


Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab rahaliselt Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse uuringut „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014“, mis viiakse läbi käesoleva aasta jooksul. Tegemist on järjekorras neljanda üle-eestilise kodanikualgatuslike organisatsioonide uuringuga, mis keskendub seekord avaliku sektori poolsele kodanikuühenduste rahastamisele.

KÜSK nõukogu otsustas uuringut toetada 49 750.- euroga. Uuringu esimesel etapil kogutakse kodanikualgatuslike organisatsioonide kohta andmeid üle-eestilise ankeetküsitlusega ning teisel etapil uuritakse süvitsi kvalitatiivsete meetoditega avaliku sektori poolset rahastust ning kodanikeühenduste partnerluskogemusi.

Uuringu lõppraporti tähtajaks on 19. detsember 2014 ning uuringu tulemuste avalik esitlemine on planeeritud 2015. aasta jaanuari.

Projekti ajakava on kooskõlastatud Siseministeeriumis ettevalmistatava Kodanikuühiskonna Arengukava (KODAR) ettevalmistamisega ning projekt annab omapoolse panuse KODARi valmimisse. Uuringu tulemused annavad samuti tagasisidet KÜSKi tegevuse mõju kohta Eestis kodanikualgatusliku tegevuse rahastamisel.

Lisainfo:
Tarmo Treimann, e-kiri: tarmo@kysk.ee, tel: 6560487; 53013652