Taotlusvoor leidmaks riigile strateegilisi partnereid vabaühenduste seast inimeste heaolu ja tervise edendamiseks

Priit Põiklik
19. sept. 2023


Vahendame sotsiaalministeeriumi uudist

Sotsiaalministeerium avas sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühendustele taotlusvooru toetuse saamiseks kuues valdkonnas, et leida strateegiline partner edendamaks inimeste heaolu ja tervist. Taotlusvoorust loe lähemalt siit.

Vabaühendused saavad toetust taotleda kokku 3,45 mln euro ulatuses kuues valdkonnas kuni kolmeks aastaks.

Toetussummad jagunevad valdkondade vahel järgnevalt:

  • hasartmängu ja digisõltuvuse ennetus 450 000 eurot
  • vaimse tervise teadlikkuse ja teenuste kättesaadavuse suurendamine 315 000 eurot
  • psüühikahäiretega inimeste toetamine 165 000 eurot
  • tervisliku toitumise ja liikumise edendamine 120 000 eurot
  • elanikkonna esmaabioskuste arendamine 2 100 000 eurot
  • toidu raiskamise vähendamine ja toiduabi 300 000 eurot

Toetuskomisjoni juhi, sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviovi sõnul jätkub konkursi tulemusel Sotsiaalministeeriumi koostöö vabaühendustega sisse töötatud teemades, kuid lisandub ka uusi. „Sotsiaalvaldkonnas on näiteks varasematel aastatel maakondlikud toidupangad saanud toetust Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfondi kaudu eesmärgiga leida abivajajaid just üksikvanemate ja vanemaealiste seast. Tervisevaldkonnast on meil tõhusateks partneriteks kujunenud Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK ning Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, kes pakub professionaalset tuge hasartmängu- ja digisõltuvusega inimestele ning nende lähedastele. Kõige suurema toetussumma oleme planeerinud jätkutegevusena inimeste esmaabioskuste arendamisele. Ühelt poolt leevendamaks koormust tervishoiusüsteemile ja teisalt selleks, et tõsta tervikuna riigi kriisivalmidust. Lisanduvad tegevused psüühikahäirega, sh depressiooni ja ärevuse all kannatavate inimeste võimestamiseks  ning tasakaalustatud toitumise ja regulaarse liikumise edendamiseks,“ kommenteeris Hanna Vseviov selleaastast taotlusvooru.

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Partneriks võib kandideerida Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või rahvusvaheline organisatsioon. Sõltuvalt valdkonnast oodatakse taotlejalt ühe- kuni kolmeaastast ja partnerilt vähemalt üheaastast tõendatavat kogemust vastavas valdkonnas.

Toetust antakse projektidele, mis on elujõulised ja suudavad saavutada fookusvaldkondades suurimat mõju. Toetuse andmine on seotud heaolu arengukava 2023–2030 ja rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärkide elluviimisega.

Taotlusvoor on avatud https://etoetus.rtk.ee/ keskkonnas 11. septembrist 16. oktoobri kella 17-ni.  

Lisainfo: Piret Audova, sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise peaspetsialist, 5918 3394, piret.audova@sm.ee.