Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Taotlusvoor Ida-Virumaa linnade vabaühenduste tegevusvõimekuse tõstmiseks

Taotlusvooru raames toetatakse Ida-Virumaa linnade vabaühenduste teenuste osutamise võimekuse ning kaasamissuutlikkuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:
- vabaühendused on võimekamad ning professionaalsemad piirkonna sotsiaalprobleemide ennetamise ja lahendamisega tegelejad ning kaasarääkijad lahenduste otsimisele;
- piirkonna elanikud on senisest enam kaasatud kohalike probleemidega tegelevatesse vabaühendustesse ja süvenenud on nende sisuline jätkusuutlik regulaarne koostöö kohaliku võimuga.

Toetust on võimalik taotleda sotsiaalprobleeme ennetavateks tegevusteks, teenuste osutamise käivitamiseks, kaasaarvatud avalike teenuste arendamiseks koostöös omavalitsusega, kodanikuhariduslikeks ning kodanikuaktiivsust soodustavateks tegevusteks, koostöö arendamiseks kohalike omavalitsustega. Igale projektile määratakse KÜSKi poolt mentor, kes jälgib projekti perioodi jooksul tegevuskava reaalset elluviimist ja eesmärkideni jõudmise teekonda ning nõustab projekti elluviijat.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. märts 2013.a kuni 30. oktoober 2013.a.
 

Taotlusvooru toetuste piirmäär on 90 000 eurot. Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 8000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest.

Aruande vormid
Infopäeva slaidid
Tingimustele vastav taotlus tuleb esitada hiljemalt 17. jaanuariks 2013.a kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata taotlus saadetakse või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ning lisaks saadetakse taotlus koos eelarve ja lisadega e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.

Taotlusvooru infotunnid toimuvad 3. detsembril:
• eestikeelsena kell 10.00 - 11.30 Jõhvis, Pargi 27 (registreerumine: krista.pedak@ivek.ee, tel 3395608)
• venekeelse tõlkega kell 13.00 - 14.30 Narvas, Ingeri hotellis (registreerumine: tatjana.zamorskaja@ivek.ee, tel 35 76667)

Lisateave: tel 655 6423, mariliis@kysk.ee (Mari-Liis Dolenko) või katrin@kysk.ee (Katrin Barnabas).