Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor (tähtaeg 30.10.2013)

Toetust on võimalik taotleda äriplaani läbimõtlemise ja koostamisega seonduvateks tegevusteks, koostamisse peavad olema kaasatud nii liikmed kui sihtgrupi esindajad.

Ootame taotlusi 30. oktoobriks kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

Toetust saab küsida kuni 3000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.) Kokku on voorus jagada 75 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2014 – 30. aprill 2014.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus. Erandina on selles voorus võimalik toetust taotleda ka alla üheaastastel organisatsioonidel, kuid sel juhul tuleb taotlus esitada koostöös sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva partnerorganisatsiooniga, kellel on projektis nõustav roll.

Äriplaani käivitamiseks on võimalik 2014. aasta sügisel taotleda toetust KÜSK sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoorust (abikõlblikud teatud osas ka investeeringud).
Kõik toetusesaajad läbivad jaanuarist kuni aprillini 2014 viiepäevase sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamise koolituse, SEV Võrgustik MTÜ koolitajate eestvedamisel.

Erisus võrreldes eelmiste KÜSK voorudega: kuni 15% toetusest võivad moodustada üld- ja arenduskulud. Need on kulud, mida saate teha ise vabalt oma ühingu bürooruumide, -tarvetega seoses, katta transpordi- ja sidevahendite kulusid. Samuti võite neid kulusid kasutada oma ühingu arendamiseks, nõnda nagu vajalikuks peate. Nende kulude kohta ei pea esitama põhjendust, kalkulatsiooni ega hiljem tõendust väljamaksmise kohta.
Projekti tegevustega seonduvaid otseseid kulusid (nt transport, ruumide rent) võib jätkuvalt kajastada eelarves eraldi - nt projekti ürituste või muude otsekulude kulugrupis, lisades juurde põhjenduse ja kalkulatsiooni.

Aruande vormid
Infopäevade slaidimaterjal

Lisaks soovitab KÜSK tutvuda Heateo SA poolt kevadel välja antud ajakirjaga "Head uudised", mis avab sotsiaalse ettevõtluse sisu lähemalt ning tutvustab sotsiaalseid ettevõtteid: http://issuu.com/heategu/docs/head_uudised_kevad_2013

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 04 69, e-post: katrin@kysk.ee