Tapa Vabatahtlike Tugikeskus

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus asutati 2007.aastal algselt välisvabatahtlike tegevuse koordineerimiseks ja eesti keele õppeks Tapa vallas. Samaaegselt olid ühingu liikmed tegevad ka vabatahtliku tugiisikuteenuse osutamisega  MTÜ-s Tapa Lastekaitse Ühing, olles sellega üheks esimeseks tugiisikuteenust pakkuvaks kodanikuühenduseks. Kahe liikmega alustanud ühingust on tänaseks saanud püsiliikmeskonna ja kasvava vabatahtlike hulgaga pidevalt arenev mittetulundusühing, kes on sihikindla töö tulemusena saavutanud hea koostöö KOVi, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja erinevate sponsorite ning muude partneritega. Mitmete KÜSKi ja teiste toetajate abil  tehtud projektidega on saavutatud tegevuste hea läbipaistvus, nähtavus meedias ja üleüldine positiivne kuvand. Tugikeskusele on taganud edu ja jätkusuutlikkuse järjekindel töö võrgustiku loomisel ning muud arendustegevused, nagu juhtimisprintsiipide ja arengukavaga tegelemine, ühiskondliku mõju indikaatorite välja arendamine ning suhtekorraldusliku süsteemi ja toimiva sisekommunikatsiooniplaani loomine. Tänaseks annab Tapa Vabatahtlike Tugikeskus aastas tööd keskeltläbi 28-30 inimesele, pakkudes sügava puudega lastele tugiisikuteenust ja lapsehoiuteenust üle kogu Lääne-Virumaa, samuti toimetulekuraskustes inimeste ja nende perede nõustamisteenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust.

www.vabatahtlik.com