Toetuslepingute allakirjutamine

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
5. aug. 2008


05.08.2008

6. augustil kell 12.00 kirjutavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) piirkondlikus taotlusvoorus toetuse saanud ühenduste juhid ja KÜSK juhataja Agu Laius alla toetuslepingud.

KÜSK piirkondlikus taotlusvoorus laekus kokku 29 taotlust, millega sooviti toetust esimeseks tegevusperioodiks kokku 6,7 miljonit krooni. Hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas KÜSK nõukogu toetada 13 projekti kokku 2, 59 miljoni krooniga.

Toetuse tulemusel tegelevad Harju-, Ida-Viru-, Järva-, Pärnu- ja Tartumaal külaliikumise organisatsioonid külavanemate võrgustike töö edendamisega; MTÜ Kodanikujulgus ja Pärnu Vabahariduskeskus toetavad osalusdemokraatiat ning koostööd, Karula Hoiu Ühing võtab kujundada Karula kihelkonna identiteedi sidustades selleks ühiselt tegutsema nii seltsid, ettevõtjad kui ka omavalitsused; MTÜ Anni Mängumaa arendab oma tegevust vaimupuudega laste tugiisiku teenuse osutamisel ning algatab sarnased võrgustikud Harju- ja Pärnumaal; Tööküsimuste Keskus käivitab tööhõive alal töötavate mittetulundusühingute võrgustiku Harjumaal suurendades nende võimekust tegeleda töötuse probleemidega; Varjupaikade MTÜ kaasab Viljandimaal arvukalt koolinoori loomakaitseks; Peipsi Infokeskus ja Peipsi Koostöökeskus toetavad piirkonna identiteedi kujundamist, ühistegevust ning edendavad sektoritevahelist koostööd.