Tule ja kandideeri KÜSKi projektijuhiks!

Priit Põiklik
13. okt. 2023


NB! Kandideerimise tähtaega pikendatud 5. novembrilt 24. novembrini.

Peamised tööülesanded:

 • Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetme „Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine“ tegevuste planeerimine ja elluviimine;
 • koostöö koordineerimine sihtrühmade ja partneritega;
 • meetme tegevuskava ja eelarve planeerimine ning aruandluse koostamine;
 • tegevuste elluviimiseks vajaminevate riigihangete koordineerimine.

Oled sobiv kandidaat, kui

 • oled algatus- ja otsustusvõimeline;
 • oled lahendustele ja tulemustele orienteeritud;
 • oskad eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi planeerida, protsesse juhtida ja tulemusi analüüsida;
 • oled avatud ja sul on väga head suhtlemis- ja koostööoskused;
 • oskad oma seisukohti veenvalt ja argumenteeritult põhjendada;
 • sul on oskus töötada meeskonnas;
 • sul on hea iseseisva töö ja ajajuhtimise oskus;
 • sul on kõrgharidus;
 • sul on laitmatu eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas ja heal tasemel inglise keele või vene keele oskus.

Kasuks tuleb

 • kui sul on B-kategooria juhiload ja isikliku auto kasutamise võimalus.

KÜSK pakub sulle

 • täistööajaga tööd; 
 • sõbralikku ja asjatundlikku meeskonda ning tuge sisseelamisperioodil;
 • paindlikku tööaja planeerimist, osalist kaugtöö võimalust;
 • töökohta Viljandi kesklinna kontoris;
 • vabadust ja vastutust tööotsustes;
 • tervist toetavat ning pere- ja enesearengusõbralikku töökeskkonda.

Täiendav info

KÜSK on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, väärtustab inimeste erinevusi ning peab oluliseks võrdse kohtlemise põhimõtteid. Kandideeri julgelt sõltumata soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsest orientatsioonist või erivajadustest.

Kandideerimiseks saada hiljemalt 24. novembriks 2023 oma CV ja kaaskiri märksõnaga „PROJEKTIJUHT“ aadressile kandidaat@kysk.ee

Kaaskirjas palume kirjeldada oma motivatsiooni kodanikuühiskonna heaks töötada, tuua välja mõni õnnestunud töökogemus, vähemalt ühe soovitaja nimi koos kontaktidega ning palgasoov. Kaaskirja pikkus võib olla kuni 1 A4 või selle asemel video kuni 2 minutit.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda.

Lisainfot jagab: