Ühingud, tulge oma teenuseid disainima!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
9. märts 2016


Kui oled mõelnud, et sinu ühing võiks hakata oma eesmärkideni jõudmise nimel mõnda teenust pakkuma, siis siit tuleb üks väga hea võimalus, mis annab kindlasti sellele ideele korraliku hoo sisse!

Korraldame koostöös Rasmus Pedanikuga Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust aprillikuus kolm väga põhjalikku, kahepäevast teenusedisaini töötuba (31.03-01.04 Pärnus, 14.04-15.04 Tartus, 21.04-22.04 Tallinnas).

Kellele?

Töötuppa ootame ühinguid, kellel on juba olemas teenuseidee ja soov saada praktilisi tööriistu, kuidas ideest arendada kliendivajadusi rahuldav teenus. Seekord võtame fookusesse uute teenuste väljaarendamise, mitte olemasolevate teenuste parendamise.

Töötoad toimuvad äsja avatud KÜSKi teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvooru raames (tähtaeg 01. juuni), pakkudes head võimalust enne taotlemist oma plaanid paremini läbi mõelda ja kvaliteetsemaid taotlusi koostada. Siiski ei ole töötoas osalejad kohustatud sellesse vooru taotlust esitama.

Mis kasu sellest on?

Töötubades keskendume tööriistadele, mis aitavad kogu teenuseprotsessi paremini planeerida ja leida kriitilised kohad, millele tuleb teenuse arendamisel tähelepanu pöörata.

Töötoa lõpuks on Sul parem arusaamine sellest:

  1. kuidas testida kliendi ja seotud osapoolte kohta käivaid hüpoteese;
  2. milliseid arendustegevusi tuleb organisatsioonil teha, et pakkuda uut teenust;
  3. kuidas kirjutada korralikult läbimõeldud projektitaotlust;
  4. mida peab klient teisiti tegema, et teenust tarbida.

Töötoad on oma olemuselt väga praktilised ja interaktiivsed, teooriale me seekord ei keskendu. Osalemine eeldab aktiivset kaasamõtlemist ja tegutsemist.

Mis üldse on teenusedisain?

See on meetod uute teenuste väljaarendamiseks ja olemasolevate teenuste parandamiseks.  Teenusedisain võtab korraga arvesse nii kliendi kui pakkuja perspektiivi. Eesmärk on vastata korraga nii kliendi kui pakkuja vajadustele ja teha seda teenust pakkuva organisatsiooni jaoks võimalikult tõhusalt ja mõjusalt.

Teenusedisaini metoodikat iseloomustab:

  • inimesekesksus ehk empaatia;
  • tulemused saavutatakse koostöös ehk toimub koosloome;
  • kogu konteksti arvestav holistiline vaade;
  • tulemustele suunatud ja loovust suurendavad tööriistad;
  • pidev testimine, hindamine ja õppimine.

Tahan osaleda!

Kui oled huvitatud oma idee edasiarendamisest kvaliteetseks teenuseks, siis kõigepealt palume sul end registreerida ja kutsuda oma ühingust veel ühe inimese kaasa. Igasse töötuppa mahub kuni 20 inimest 10 ühingust.

Osalemine maksab 20 eurot ühingu kohta, kuid saadavat teadmiste kogust ja praktilisust arvestades on see väga hea investeering.

Täpsed päevakavad ja registreerimine:
Pärnus 31.03-01.04 (kohad täis)
Tartus 14.04-15.04 (kohad täis)
Tallinnas 21.04-22.04 (kohad täis)

Nime kirja panemisel palume vastata ka mõnele küsimusele planeeritava teenuse kohta.

Lisainfo: Kleiri Vest, tel 656 0489, e-post: kleiri@kysk.ee

Koolitajast

Rasmus Pedanik (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik) – Rasmus on algatanud ja juhtinud Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus 2014. ja 2015. teenusedisaini koosloome arenguprogramme. Kahes arenguprogrammis disainiti või re-disainiti kokku 15 erinevat teenust. Samuti juhib ta 2016. aasta kooloome arenguprogrammi, kus osaleb kuus meeskonda üle Eesti. Arenguprogrammis disainitakse kuus uut sotsiaalteenust. 

Rasmus on täiendanud ennast probleemi lahendamise ja meeskondade juhtimise fasilitaatorina Londonis ja teenusedisaini koosloome fasilitaatorina DesignThinkers Akadeemias Amsterdamis, olles seni ainuke koosloome fasilitaator Eestis. Lisaks on Rasmus läbinud Disainikeskuse poolt korraldatud teenusedisaini 2016. a. meistriklassi, kus disainiti AS Hoolekandekeskuse Kogukonnas elamise teenust. 

Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad, see teema on tihedalt seotud disainimõtlemisega. Lisaks arenguprogrammile juhib Rasmus mitteformaalset Sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku ja osaleb Riigikantselei poolt juhitud Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühmas. Rasmus on ka väikeettevõtja ja partner Muhu pagarites.