Üle-võlli kiiged KÜSKi toel Tartus ja suvel mujalgi Eestis

Priit Põiklik
15. juuni 2023


KÜSKi koordinaatorid Tea Jänes ja Katre Tamm kiikasid kiikingu kiikedel kiikumist.

Nad külastasid 14. juunil 2023 Tartus asuvat spordiklubi Dorpat Kiiking, et kiigata, kuidas spodiklubi on kasutanud meie 2021. aasta arenguhüppe toetust. Spordiklubi sai 2021. aastal KÜSKi arenguhüppe toetuse summas 24 998,25 eurot. Projekti eesmärk on spordiklubi Dorpat Kiikingu teenuste pakkumise võimekuse tõstmine läbi uute kiikingukiikede soetamise ja spordiala propageerimise.

Spordiklubi propageerib spordiga tegelemist kõigi ühiskonnaliikmete hulgas, vanusest ja rahvusest sõltumatult. Kiiking on nii sport kui vaba aja veetmise võimalus, aga ka närvikõdi ja meelelahutus vaatajatele.

Projekti raames oli vaja soetada kiikingukiikesid, millega saab läbi viia erinevaid sündmusi alates treeningutest lõpetades meelelahutusüritustel teenuse osutamiseni. Oma kiikede olemasolu võimaldab efektiivsemalt koguda omatulu ja investeerida seda paremate ürituste korraldamisse. Nüüd on spordiklubil uued kiiged olemas.

Kiikede transpordi tarbeks oli vaja ka järelhaagist, et teenuste valik, mida spordiklubi osutada saab, oleks laiem ja raha teenimise võimalused diferentseeritumad. Kiikede ja haagise olemasolu aitab kaasa spordiklubi kiiremale arengule.

Nüüd korraldaski Dorpat Kiiking Tartu linna keskpargis, kaubamaja mänguväljaku kõrval ürituse, kus tutvustas kiikingut kui spordiala. Kõigil huvilistel on võimalik nii jälgida kui ise proovida kiikingu kiikedel kiikumist. Kohapeal on kolm erinevat kiike. Kiikuda saab kuni 18. juunini kella 22.00-ni. Edasi lähevad kiiged juba järgmisesse kohta, kus pakuvad sportimis- ja vaba aja veetmise võimalust teistelegi.

Jälgige spordiklubi plaane Facebookis siit: https://www.facebook.com/Skdorpatkiiking

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru koordineerimine