Üleriigilise tasandi taotluste info

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
17. sept. 2008


17.09.2008

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali üleriigilise tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise alaprogrammi esitatud 34 taotluse hulgast langes tehnilises voorus välja 8.

Hetkel kestab 26 projekti sisuline hindamine, mida teostavad eksperdid vastavalt kehtestatud hindamiskriteeriumidele. Ekspertide ühine arutelu toimub 1. oktoobril, mille tulemusena esitatakse ettepanekud KÜSK nõukogule. Toetuse saajatega lepingute sõlmimine on planeeritud oktoobri viimasele nädalale.

Lisainfo:
Kaja Kaur
KÜSK programmide juht
tel 52 20716, 655 64 23
e-kiri: kaja.kaur@kysk.ee
www.kysk.ee