Uudised

02.03.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames on avatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste eestkostevõimekuse toetamise taotlusvoor.

02.03.2009 Projektide toetamiseks on kavandatud 5 miljonit krooni, millest 1,5 miljonit krooni eraldatakse KÜSK 2008.a. riigieelarvelisest eraldisest ja 3,5 miljonit…

Loe edasi
12.02.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK uued töötajad

12.02.2009 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali meeskonnaga on liitunud kaks uut töötajat: pearaamatupidaja Riina Laiv ning programmide koordinaator Merlin Sepp. Riina tegeleb sihtkapitali raamatupidamise…

Loe edasi
02.02.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kutse ühendustele: Korruptsioonivaba Eesti kutsub ühinema korruptsioonivastase võrgustikuga

02.02.2009 Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub mittetulundusühinguid ühinema korruptsioonivastase ühenduste võrgustikuga, et üheskoos paremini vähendada Eesti korruptsiooniriske. Korruptsioonivastane ühenduste võrgustik hakkab…

Loe edasi
29.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Projektijuhtide infopäev

29.01.2009 30. jaanuaril korraldab KÜSK piirkondliku ning üleriigilise tasandi projektide juhtidele ühise infopäeva Tallinnas, mis sisaldab KÜSK strateegia ja 2009.a.tegevuste tutvustust,…

Loe edasi
28.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Annetused KÜSK-ile on teretulnud

28.01.2009 Põhikirjast tulenevalt võtab KÜSK vastu ka eraannetusi oma põhikirjalise tegevuse edendamiseks ning põhikapitali loomiseks. Valitsuse korraldusega nr 547 (RTL…

Loe edasi
19.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK nõukogus

19.01.2009 Siseminister asutajaõiguste teostajana määras Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogusse 2 uut liiget: Tiina Tamm, rahandusminsiteeriumi asekantsler ja Karl Laas, siseministeeriumi asekantsler,…

Loe edasi
16.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kodanikuühiskonna Sihtkapital eraldas toetusi vabaühendustele

16.01.2009 Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) teises piirkondlikus ja kodanikuühiskonna integratsiooni taotlusvoorudes toetust saanud ühenduste juhid ja KÜSK juhataja Agu Laius allkirjastasid…

Loe edasi
16.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK nõukogu koosolek 16. jaanuaril 2009, kell 14:00

02.01.2009 Päevakorras: 1. KÜSK strateegia2. KÜSK hindamispõhimõtete ja -kriteeriumite dokument3. KÜSK programmid4. KÜSK programmide rakendamise kord ja tingimused5. KÜSK 2009.a….

Loe edasi
12.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Koolituskursus „Vabaühenduste eestkostetegevus”

12.01.2009 Kodanikuühiskonna Sihtkapital avab 2009. aastal vabaühenduste eestkoste tegevusvõimekuse taotlusvooru. Taotluste ettevalmistamise tugitegevusena toimub vabaühenduste esindajatele kolmepäevane koolituskursus eestkoste olemusest,…

Loe edasi
02.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK nõukogu koosolek 9. jaanuaril 2009, kell 14:00

02.01.2009 Päevakorras: 1. 2008.a. II piirkondliku taotlusvooru projektide rahastamise otsustamine.2. 2008.a. taotlusvooru “Kodanikuühiskonna integratsioon” projektide rahastamise otsustamine3. Heade ideede konkursile…

Loe edasi
04.12.2008
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

3. detsembril lõppes kodanikuühiskonna integratsiooni taotluste vastuvõtt

04.12.2008 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise programmi taotlusvooru „Kodanikuühiskonna integratsioon” esitati 11 taotlust. Taotlusvooru eesmärgiks on riigikeelest erinevaid suhtluskeeli kasutava…

Loe edasi
03.12.2008
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

1.detsembril kell 15.00 lõppes piirkondliku tasandi taotluste vastuvõtt

03.12.2008 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali piirkondliku tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise programmi 2008.a. teise vooru esitati 22 taotlust, milles soovitakse toetust 3,5 miljoni…

Loe edasi