Vaata VIDEOT. Arenguhüppeks valmistuv MTÜ Montessori Haridus Haapsalus. Räägib Epp Linke

Priit Põiklik
15. nov. 2022


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2022. aasta arenguhüpet ettevalmistava toetuse saaja MTÜ Montessori Haridus Haapsalus. Toetatud projekt: Haapsalu Montessori Lastehoiu äriplaani koostamine. Projektijuhid: Epp Linke ja Sandra Gaškov. Videos kõnelen Epp Linke. Toetuse suurus: 4 000,00 €. Projekti eesmärk: koostatud äriplaani toel on organisatsioon võimeline hakkama pakkuma Montessori pedagoogikal põhineva 3-6 vanuseetapi eralastehoiu teenust Haapsalu ja Läänemaa lastele.

Video salvestatud 20. juunil 2022. Video: Priit Põiklik/KÜSK