Vabaühendused ja kogukonnaalgatused! Lennutage oma õnnestunud projekt maailma!

Priit Põiklik
14. veebr. 2024


Organisation for Economic Co-operation and Development ehk OECD (eesti keeles Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) kutsub vabaühendusi ja kodanikualgatusi üles esitama uuenduslikke demokraatia- ja koostööpraktika kirjeldusi, projekte ning näiteid, mida esitleda 2024. aasta ülemaailmsel usalduse ja demokraatia tugevdamise foorumil.

Oodatakse uuenduslikke praktikaid, mis on aidanud:

  • kodanikel kaasa rääkida nii otseselt kui ka kaudselt otsustusprotsessides nii kohaliku omavalitsus kui ka riigi tasandil. Need võivad olla tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad kodanikel oma arvamust avaldada, kogukonnaalgatused, mis on parandanud kohaliku omavalituse ja kodanike koostööd jm;
  • otsustajatel siduda kodanike arvamused ja ettepanekud arengukavade, seaduste ja otsustega, mis omakorda on avaldanud kiiret ja positiivset mõju. Näiteks saab siia tuua mõne seaduse või arengukava hindamisraporti, kus on arvestatud erivajadustega inimestega kaasates neid endid dokumendi loomise juurde;
  • avalikul sektoril luua dialoogi aktiivsete kodanikega, kes seisavad oma õiguste ja demokraatia eest.

Osaleda saavad nii avaliku sektori asutused, kui ka vabaühendused (kaasa arvatud juriidilist vormi mitteomavad kogukonnaalgatused nagu seltsingud), kes tegelevad ja aitavad kaasa poliitika kujundamisele mõnes valdkonnas.

OECD väljavalitud uuenduslikud praktikad jõuavad maailma.

  • 5+ praktikat esitletakse 2024. aasta OECD sündmusel, mis on osa demokraatia tugevdamise ülemaailmsest foorumist;
  • 10–15+ praktikat esitletakse 2024. aasta OECD demokraatia tugevdamise seirearuandes;
  • 100+ praktikat esitletakse OECD-OPSI juhtumiuuringute raamatukogus.

Vii Eesti oma uuendusliku algatusega maailmakaardile ja esita oma demokraatia- ja koostööprojekt või hea praktika kirjeldus OECD konkursile. Seda saad teha kuni 5. märtsini 2024.

Lisainfo ja esitamise vorm asuvad siin.

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine