Vabaühendused saavad taotleda toetusi Eesti eesistumise ajal ürituste korraldamiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
7. sept. 2016


Kutsume koostöös Riigikantseleiga vabaühendusi taotlema toetust ürituste korraldamiseks 2017. aasta teises pooles, kui Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. 

„Soovime, et vabaühendused elavdaksid arutelusid Euroopa Liidu (EL) väärtustest ning julgustaksid Eesti inimesi rohkem kaasa rääkima otsustes, mis mõjutavad nende elujärge,“ selgitas Eesti EL eesistumise nõunik Saskia Laasik.

Oodatud on projektid, mis kaasavad partnereid välisriikidest. Projektid peavad haakuma Eestile oluliste teemadega EL-is: ühtne digitaalne turg, energialiit ja idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga. Eestile on tähtis, et Euroopa majandus elavneks, inimesed tunneksid ennast turvaliselt ning EL-i roll maailmas tugevneks. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. detsember 2016 kell 15.00. Suurim võimalik toetussumma ühele projektile on 18 000 eurot. 

Taotlemise kohta saab lähemalt kuulda ka oktoobris toimuvatel infopäevadel. 

Taotlusvormid ning täiendava teabe konkursist ja infopäevadest leiad www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017.