Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor avatud! Ootame infopäevale!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
5. mai 2021


Arenguhüppe taotlusvoorust saavad toetust küsida vabaühendused oma tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust saavutada oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke.

Toetus on mõeldud selleks, et teha arenguhüpe muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, kommunikatsioonis, teenuste osutamises. Lisaks on oluline, et organisatsiooniga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ning kogemused, mida saab rakendada ühingu arengu saavutamiseks. Millele konkreetselt arenguhüppes ühing keskendub, on tema enda valik.

Toetusi anname kokku kuni 478 847 eurot, millest 239 424 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 239 423 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on 25 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahas.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2021 kuni 31. juuli 2023 ning peab kestma vähemalt 12 kuud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 15. Taotlusi ootame e-posti aadressil kysk@kysk.ee.

Vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiab siit.

PS. Kutsume osalema ka 21. mail kell 13-15 Zoom keskkonnas toimuval KÜSKi infopäeval,  kus on kavas:

  • KÜSKi uudiste jagamine;
  • 2021. arenguhüppe taotlusvooru tingimuste tutvustus;
  • nõuanded ja tähelepanekud projekti planeerimiseks ja taotlusvormi täitmiseks KÜSKi hindaja ja vabaühenduste konsultandi Kadri Pau juhendamisel;
  • toetuse saajate kogemuste jagamine: SA Luke mõis ning MTÜ Estwatch;
  • küsimused/vastused.

Infopäevale saab registreeruda siin.

Lisainfo vooru kohta:

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital –