Väliseesti ajalehtede ja kaasmaalaste stipendiumi programmidest taotleti kokku üle 94 tuhande euro

Priit Põiklik
1. apr. 2022


Neljapäeval, 31. märtsil, kell 15 kukkusid kahe KÜSKi toetusprogrammi taotlustähtajad – rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogramm praktika sooritamiseks Eestis ja Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm.

Stipendiumiprogrammi viib KÜSK koostöös välisministeeriumiga läbi esmakordselt. Programmi kogumaht on 51 600 eurot ning selle raames oli võimalik küsida stipendiumi praktika sooritamiseks Eestis ja toetust sõidukuludeks elukohariigi ja Eesti vahel.

Tähtajaks laekus 20 taotlust kogusummas 61 000,96 eurot. Maikuus aset leidva hindamisprotsessi tulemusena selgub, kes stipendiumi saavad.

Eesti väliskogukondade väljaanete toetusprogrammi laekus 6 taotlust kogusummas 33 354,67 eurot. Programmi viiakse ellu koostöös välisministeeriumiga ja selle eesmärk on toetada Eesti väliskogukondades eesti keelt ja kultuuri ning teabevahetust edendavate väljaannete (ajakirjade ja ajalehtede, nii paber- kui digiväljannete) jätkusuutlikkust.

Tulemused selguvad suve algusel, mida me kajastame KÜSKi kodu- ja Facebooki lehel.

Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;
  • eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi koordineerimine;
  • rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi koordineerimine