Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogrammi 2020. aasta projektid on edukalt lõpule jõudnud!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
19. veebr. 2021


2020. aastal pilootprojektina läbi viidud Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogrammi eesmärk oli toetada väliseesti väljaannete jätkusuutlikkust uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel rahvuskaaslaste kogukondades. Seitsmest taotluse esitanud väliseesti väljaandest oli KÜSKil koostöös Siseministeeriumiga võimalus toetada kõiki taotlejaid kogusummas 45 000 eurot, ning eelmise aasta sügisel alguse saanud projektid on käesoleva aastaga edukalt lõpule jõudnud.

Projektide raames tegeleti peamiselt digitaalsete platvormide arendamisega, materjalide digitaliseerimise ja avaldamisega, lugejaskonna suurendamisega (sh noorema põlvkonna seas) ning reklaami ja turundusega. Hoolimata mõningatest eriolukorrast tulenenud takistustest osutusid kõik projektid tulemuslikuks. Võttes kokku taotlejate tagasiside, võib välja tuua, et väljaannete jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline panustada digitaalsete lahenduste jätkuvasse arendamisse, lugejaskonna suurendamisse ning professionaalsete autorite kaasamisse. Eriolukorra tõttu hinnati oluliseks just veebiplatvormide ja digitaalsete lahenduste arendamist ning materjalide ning sündmuste digitaliseerimist, et jõuda (laiema) publikuni. Samas väärtustati ka paberkandjal väljaannete olemasolu, et jõuda lugejateni, kes digitaalseid lahendusi ei eelista. Toetuse vajalikkust väljaannetele hinnati kõrgelt, ning toodi välja, et see on oluline abivahend võimaldamaks väljannetel keskenduda edasiviivatele arenguvajadustele.
Projekte viisid läbi:

  • Tartu College väljaandega Eesti Elu, Kanada. Projekti raames panustati väljaande digitaalse võimekuse tõstmisesse. Eesti Elu ilmub nii paberkandjal kui digitaalselt. Digitaalsete väljaannetega saab tutvuda siin: https://issuu.com/estonianlife ning väljaande veebiplatvormiga siin: www.eestielu.ca
  • AS The Nordic Press väljaandega Vaba Eesti Sõna, Ameerika Ühendriigid. Väljaanne ilmub  paberkandjal, projekti raames anti 2020. aastal välja ka 4 numbrit noortelehte Väike Eesti Sõna. Väljaande digitaalse platvormiga saab tutvuda siin: www.vabaeestisona.com
  • Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis väljaandega Eesti Rada, Saksamaa. Projekti raames ilmus 6 paberkandjal väljannet, viidi läbi teavitus- ja turundustegevusi ning suurendati lehe tellijaskonda. Rohkem teavet väljaande kohta leiab siit: https://www.xn--esl-hoa.eu/kopie-eesti-rada-archiv
  • Estnisk Tidskrift AB digitaalse väljaandega Eesti Päevaleht Rootsis / Estniska Dagbladet, Rootsi. Projekti raames arendati väljaande digitaalset platvormi ja viidi ellu lugejate ettepanekuid lehe lugemiskogemuse parandamiseks. Digitaalsete väljaannetega saab tutvuda veebilehel www.eestipaevaleht.se
  • Fundacja Baltycka digitaalse väljaandega www.eesti.pl, Poola. Projekti raames koguti ja avaldati 15 lugu eestlastest ja Eesti kultuurist Poolas, millega saab tutvuda siin: https://www.eesti.pl/estonczycy-i-estonska-kultura-w-polsce-podsumowanie-projektu-21256.html
  • Estonian World Review Inc. digitaalse väljaandega Estonian World Review, Kanada. Digitaalse väljaandega saab tutvuda veebilehel www.eesti.ca, projekti raames digitaliseeritud videoarhiivi leiab siit: https://www.eesti.ca/ewr-videoarhiiv/list101
  • Rootsi Eestlaste Liit väljaandega Rahvuslik Kontakt, Rootsi. Projekti raames suurendati paberkandjal ilmuva väljaande tiraaži, mis võimaldas väljaannet tutvustada laiemale lugejaskonnale. Väljaande veebiplatvormiga saab tutvuda siin: www.sverigeesterna.se

Läbi viidud projektidega saab lähemalt tutvuda ka KÜSKi kodulehel SIIN.

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;